×

สุทธิพงษ์ คงพูล

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
16 ตุลาคม 2021

กพท. ปลดล็อกสายการบินกลับมานั่งได้ 100% พร้อมขยายเวลาปฏิบัติงานสอดรับช่วงเคอร์ฟิว

สุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบิน (สายการบิน) ภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)   โดยเนื้อหาหลักของประกาศฉบับนี้ เป็นการผ่...