×

กพท. ปลดล็อกสายการบินกลับมานั่งได้ 100% พร้อมขยายเวลาปฏิบัติงานสอดรับช่วงเคอร์ฟิว

16.10.2021
  • LOADING...
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

สุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบิน (สายการบิน) ภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

 

โดยเนื้อหาหลักของประกาศฉบับนี้ เป็นการผ่อนคลายช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของสายการบิน ตามประกาศของ ศบค. ที่ลดช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ลงมาอยู่ในช่วงระหว่าง 23.00-03.00 น. 

 

นอกจากนี้ กพท. ยังกำหนดให้มีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการบินเที่ยวนั้นๆ จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 75% ของความจุในแต่ละเที่ยวบิน 

 

แต่ทั้งนี้ได้ขอให้สายการบินพิจารณาจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (16 ตุลาคม 2564) เป็นต้นไป

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising