×
482371

สิทธิขั้นพื้นฐาน

เครือข่ายผู้ชุมนุมฯ ยื่นจดหมาย 3 สถานทูต จับตาการเมือง-สิทธิมนุษยชนไทย หลัง 7 ผู้ต้องขังไม่ได้สิทธิประกัน
30 เมษายน 2021

เครือข่ายผู้ชุมนุมฯ ยื่นจดหมาย 3 สถานทูต จับตาการเมือง-สิทธิมนุษยชนไทย หลัง 7 ผู้ต้องขังไม่ได้สิทธิประกัน

วันนี้ (30 เมษายน) สิรภพ อัตโตหิ หรือ แรปเตอร์, ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือมายด์ พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม, กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย และเครือข่าย เดินทางเข้ายื่นหนังสือ 3 สถานทูต ประกอบด้วยสถานทูตสหรัฐอเมริกา, สถานทูตเยอรมนี และสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เพื่อยื่นจดหมายเรียกร้องให้ทั้ง 3 สถานทูตติดตามสถานการณ์และ...
14 สิงหาคม 2020

คณาจารย์นิติศาสตร์ มธ. ออกแถลงการณ์ ยืนยันการแสดงความเห็นอย่างเสรีตามกรอบกฎหมายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

วันนี้ (14 สิงหาคม) คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 23 คน ได้ออกแถลงการณ์ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุม โดยมีรายละเอียดระบุว่า    สังคมไทยได้พัฒนาเป็นสังคมการเมืองพหุนิยมที่มีการแข่งขันกันในทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในแนวทางที่แต่ละฝ่ายต้องการอยู่เสมอ การต่...
10 ตุลาคม 2018

ประชาชนคนไทย ใครคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

การเลือกตั้งขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆ หากถือเอาตามที่ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันผ่านสื่อว่าคนไทยจะได้หย่อนบัตรเลือก ส.ส. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวดที่ 4 มาตรา 50 กำหนดให้การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย   แต่ใช่ว่าทุกคนที่มีสัญชาติไทยจะสามาร...