×

พรรคเพื่อชาติเปิดนโยบายผ้าอนามัยฟรี ไม่มี VAT แก้กฎหมาย Sex Toy สร้างความเท่าเทียมทางเพศ

โดย THE STANDARD TEAM
10.03.2023
  • LOADING...

วันนี้ (10 มีนาคม) พลอยนภัส โจววณิชย์ รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวถึงนโยบายของพรรคโดยเน้นย้ำนโยบายเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความหลากหลายทางเพศ ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสตรีสากลที่ผ่านมา เช่น

 

  1. ผ้าอนามัยฟรี ไม่มี VAT ผ้าอนามัยคือสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านสุขอนามัยที่ผู้หญิงทุกคนควรได้รับ และต้องเข้าถึงได้ง่าย พรรคเพื่อชาติจะทำให้ผ้าอนามัยเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดหาให้ฟรี สามารถรับได้ตามร้านขายยา สถานศึกษา และสถานพยาบาลชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน นอกจากนี้จะต้องยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับผ้าอนามัยทุกรูปแบบ เพื่อให้สินค้ามีราคาถูกลงและทุกคนสามารถเข้าถึงได้

 

  1. แก้กฎหมายที่เกี่ยวกับสินค้าทางเพศ ทั้งด้านการให้ความสุขและด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับความหลากหลายทางเพศ

 

พลอยนภัสกล่าวต่อไปว่า พรรคเพื่อชาติให้ความสำคัญกับเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) หรือการพยายามป้องกันโรคก่อนเกิดโรค ดังนั้นพรรคเพื่อชาติจึงต้องการแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับสินค้าทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้ความสุขทางเพศ (Sex Toy) และด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายทางเพศ

 

“หากเรานำเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่บนพรม รัฐจะสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ ทั้งอุปกรณ์ให้ความสุขและอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับทุกเพศที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ถุงยางนิ้วหรือถุงยางอนามัยสตรีในรูปแบบอื่นๆ จากเดิมที่มีอยู่แบบเดียว เป็นต้น ซึ่งจะทำให้คนไทยลดความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัยลงได้ นอกจากนี้เรื่องนี้ยังเป็นการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนไทยที่รัฐควรจะเดินตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอีกด้วย” พลอยนภัสกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising