×

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

14 เมษายน 2020

ครัวเรือนเกษตรเมื่อไรจะได้รับการเยียวยา? ผ่ามรสุมราคาพืชผลตกต่ำ ภัยแล้ง และโควิด-19

จากสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มีครัวเรือนเกษตรจำนวน 5.91 ล้านครัวเรือน ที่อยู่ในภาวะชราภาพ (หัวหน้าครัวเรือนอายุเฉลี่ย 57 ปี) (ในปีการผลิต 2560/61) สศก. ได้เปิดเผยข้อมูลว่า รายได้จากการเกษตรต่อครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อปีเฉลี่ยร้อยละ 7.6    ซึ่งดูเหมือนจะดี มีอนาคต แต่เมื่อเจาะลึกลงไปจะพบว่า พวกเขามีรายได้เพียงครัวเ...


X
Close Advertising