×

สศค. ชี้ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เดือนเมษายน 63 หนี้เสียพุ่ง 15.41% แต่ยอดอนุมัติเงินกู้โตแผ่ว

08.07.2020
  • LOADING...

พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่าการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) สิ้นเดือนเมษายน 2563 มียอดสินเชื่อคงค้างสะสมรวม 105,689 บัญชี คิดเป็นยอดเงิน 2,591 ล้านบาท แบ่งเป็น

 

  • สินเชื่อค้างชำระ 1-3 เดือน สะสมรวมจำนวน 15,708 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 394.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.23% ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม 
  • สินเชื่อค้างชำระที่เกินกว่า 3 เดือน (NPL) สะสมรวม 14,928 บัญชี คิดเป็นยอดเงิน 399 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.41% ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากยอดสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ที่มียอด NPL อยู่ที่ 13.06%

 

ทั้งนี้ ยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 254,890 บัญชี เป็นเงิน 6,745.02 ล้านบาท โดยคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ยที่ 26,462.47 บาทต่อบัญชี แบ่งเป็นสินเชื่อแบบมีหลักประกันจำนวน 125,773 บัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,589.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น 53.21% ของจำนวนยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม และสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันจำนวน 129,117 บัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,155.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46.79% ของจำนวนยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม เพิ่มขึ้น 2.35% จากสิ้นเดือนมีนาคม 2563 เหตุผลหลักเนื่องจากผู้ประกอบการยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงการเพิ่มขึ้นของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม


อย่างไรก็ตาม มองว่าสถานการณ์สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เดือนพฤษภาคม 2563 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดือนเมษายน 2563 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดความรุนแรงลงไปบ้างแล้วก็ตาม โดยเดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้สนใจยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สะสมสุทธิ 1,199 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 จำนวน 5 ราย 

 

  • ผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์สุทธิ จำนวน 1,042 ราย
  • ผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกพลัสสุทธิ 157 ราย 

 

ดังนั้นจากเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้งสองประเภทสุทธิ 891 ราย ใน 73 จังหวัด มีการขอคืนใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ จำนวน 21 ราย และขอเปลี่ยนใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์เป็นประเภทพิโกพลัส จำนวน 46 ราย ซึ่งมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้งสองประเภทที่แจ้งเปิดดำเนินการแล้ว 749 ราย ใน 71 จังหวัด

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising