×

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
1 พฤศจิกายน 2023

กลุ่ม รพ.สต. 100 คน บุกยื่นหนังสือถึงสมศักดิ์ ขอให้รัฐบาลสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ.

วันนี้ (1 พฤศจิกายน) ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือร้องเรียนจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) (รพ.สต.) จำนวนกว่า 100 คน นำโดยสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) กรณีขอให้รัฐบ...
13 มีนาคม 2020

เลื่อนสอบ ก.พ. ภาค ก จาก 28 มิ.ย. นี้ออกไปก่อน จัดสอบใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ประกาศเลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Paper & Pencil) หรือที่เรียกกันว่า ภาค ก    จากเดิมกำหนดวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ออกไปก่อน   โดย สำนักงาน ก.พ. จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบต่อไป  ...

Close Advertising