×

สังคมชราภาพ

คนเกิดน้อย ปัญหาใหญ่เพราะคนไทยแก่ก่อนรวย
28 มกราคม 2022

คนเกิดน้อย ปัญหาใหญ่เพราะคนไทยแก่ก่อนรวย

เชื่อว่าหลายคนไม่อยากจะมีลูกในยุคสมัยนี้ หรือบางคนฝันอยากมีลูก 2 คน หรือ 3 คน แต่เมื่อสำรวจชีวิตที่ต้องเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ หลายท่านก็อาจจะพบว่าเรามีลูกได้แค่คนเดียว หรืออาจจะตัดใจไม่มีลูกเลยก็ได้   สภาวะแบบนี้ทำให้ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2564 พบว่ามีเด็กเกิดใหม่เพียง 544,570 คน ถือว่าต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์    ขณะที่ ‘อัตรากา...
เมื่อไทยจะกลายเป็นสังคมชราภาพ ควรต้องแก้สมการอย่างไรเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ
12 เมษายน 2021

เมื่อไทยจะกลายเป็นสังคมชราภาพ ควรต้องแก้สมการอย่างไรเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

ในวันพรุ่งนี้ (13เมษายน) ของทุกปี ถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และปีนี้นับเป็นอีกปีที่มีความสำคัญ เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) กล่าวคือ จะมีผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปในสัดส่วนราว 20% จากประชากรทั้งหมด และปี 2578 อาจจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเป็น 30%     ดังนั้น ถ้าเปรียบเทียบประเทศเป็นเครื่...

Close Advertising