×

สวนดุสิตโพล

29 ธันวาคม 2019

ดุสิตโพลเผย ‘พระราชพิธีบรมราชาภิเษก’ เป็นเหตุการณ์สุขที่สุดแห่งปี 2562

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ ‘ที่สุดแห่งปี’ โดยครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดปี 2562 โดยปีนี้ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวน 8,475 คน ระหว่างวันที่ 10-28 ธันวาคม พบว่า เหตุการณ์ในประเทศไทยที่ประชาชน ‘มีความสุข’ ที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10...
สวนดุสิตโพล
29 กันยายน 2019

สวนดุสิตโพล เผย ‘ดัชนีการเมือง’ เดือน ก.ย. ภาพรวมแย่ลง ประชาชนให้คะแนน 4.12 เต็ม 10

วันที่ 29 กันยายน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทย โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ทั้งการบริหารงานของรัฐบาล ฝ่ายค้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บทบาทสื่อมวลชนและอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าการเมืองไทยดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ยภาพรวมของการเมืองไทยออกมา   ซึ่งในเดื...
ฝ่ายค้านซักฟอก ประยุทธ์ ปมถวายสัตย์
26 สิงหาคม 2019

สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็นฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ. ประยุทธ์ ปมถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน

เมื่อวานนี้ (25 ส.ค.) สวนดุสิตโพลได้เผยผลสำรวจชุดใหม่ในหัวข้อ ‘ประชาชนคิดอย่างไร กรณีฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ. ประยุทธ์’ โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,184 คน ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้   1. ประชาชนคิดว่าฝ่ายค้านมีเหตุผลเพียงพอต่อการยื่นซักฟอก พล.อ. ประยุทธ์ กรณีการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนหรือไ...
สวนดุสิตโพล
19 สิงหาคม 2019

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนกังวลกับสถานการณ์ระเบิดมากที่สุด หวั่นทำภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย

เมื่อวานนี้ (18 ส.ค.) สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจจากประชาชนในหัวข้อ ‘ประชาชนคิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย ณ วันนี้’ โดยระบุว่าหลังจากที่รัฐบาลประยุทธ์ 2 เข้ามาบริหารประเทศได้ไม่นาน แต่สถานการณ์ทางการเมืองยังคงร้อนแรง มีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และจับตามองว่ารัฐบาลจะฝ่าวิกฤตการเมืองไปได้หรือไม่เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถาน...
สวนดุสิตโพล ครม ประยุทธ์
22 กรกฎาคม 2019

สวนดุสิตโพลเผยความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ รมต. 20 กระทรวง 63.93% ต้องการเห็นประเทศพัฒนา-ก้าวหน้า

เมื่อวานนี้ (21 ก.ค.) สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจของประชาชนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง โดยสำรวจความเห็นประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,586 คน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ดังนี้   1. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อสำนักนายกรัฐมนตรี อันดับ 1 พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดำเนินการตาม...
9 มิถุนายน 2019

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนผิดหวัง หลังประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ ส่วน 73% เชื่อ ‘รัฐบาลใหม่’ อยู่ไม่ครบวาระ

วันนี้ (9 มิ.ย.) สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจหลังการเสร็จสิ้นการโหวตนายกรัฐมนตรี ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ ‘ประชาชนคิดอย่างไร กับการอภิปรายเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี’ จากจำนวนผู้ร่วมทำแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,128 คน ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้ผลสรุปแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้   1. ประชาชนคิดอย่างไร กรณี ‘พรรคประชาธิปัตย์’...
suandusitpoll
2 มิถุนายน 2019

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนรู้สึกเบื่อหน่ายการเมืองมากขึ้นหลังจัดตั้งรัฐบาลไม่ลงตัว ฝากบอกพรรคใหญ่ ‘หยุดเห็นแก่ตัว’

สวนดุสิตโพลเผยแพร่การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ ‘ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล’ โดยสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 1,137 คน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 76.29% รู้สึก ‘เบื่อหน่ายการเมืองมากขึ้น’ จากกรณีการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังไม่ลงตัว รองลงมาคือ ‘เบื่อหน่ายเหมือนเดิม’ 19.45% และ ‘เบื่อหน่าย...
1 เมษายน 2019

นิด้าโพล เผยประชาชนเชื่อมั่นเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมปานกลาง ด้าน สวนดุสิตโพล บอกชาวบ้านผิดหวัง ไม่โปร่งใส

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ‘การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2562’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 จากผู้ที่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,182 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการลงค...
valentines-day-suan-dusit-poll
14 กุมภาพันธ์ 2019

มอบรักให้พ่อแม่ อยากบอกรักผ่านไลน์ รวมผลสำรวจสวนดุสิตโพล หัวข้อ ‘วันแห่งความรัก’

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยถึงรายงานจากกระทรวงวัฒนธรรมที่ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ในหัวข้อ ‘วันแห่งความรัก (14 กุมภาฯ วันวาเลนไทน์) จากกลุ่มตัวอย่าง 7,436 คนทั่วประเทศ โดยผลสำรวจภาพรวมชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 51.17 ให้ความสำคัญพอๆ กับทุกปีที่ผ่านมา ร้อยละ 22.53 ...
16 มกราคม 2019

สวนดุสิตโพลเผย ‘ดัชนีครูไทย’ ต่ำสุดในรอบ 3 ปี ชี้จุดด้อยของครูไทย มีข่าวด้านลบ-ภาระงานมาก

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนี ‘ความเชื่อมั่นครูไทย’ 2561 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 8,065 คน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึง 13 มกราคม 2562 โดยปีนี้ดัชนีครูไทยในภาพรวมประชาชนให้คะแนนครูไทย 6.48 เต็ม 10 คะแนน ถือเป็นคะแนนที่ต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีที่ทำการสำรวจมา โดยปีที่แล้วดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 7.69 คะแนน ...