×

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

Somdej Phra Maharatchamongkhalachan
12 ธันวาคม 2021

ศิษยานุศิษย์สรงน้ำสรีระสังขาร ‘สมเด็จช่วง’ น้อมกราบถวายความอาลัย

วันนี้ (12 ธันวาคม) ช่วงเช้า สรีระสังขารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เคลื่อนมาจากโรงพยาบาลศิริราช ถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญ คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ พร้อมใจมารอรับสรีระสังขารแสดงความอาลัยตั้งแต่ช่วงเช้า หลายคนได้น้อมคำคำสอนของ ‘สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์’  ไปปรับใช้ ยกเป็นผู้เรียบร้อย คงแก่เรียน เป็นนักเรียน...
สมเด็จช่วง
9 ธันวาคม 2021

น้อมถวายความอาลัย ‘สมเด็จช่วง’ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มรณภาพด้วยอาการสงบ สิริอายุ 96 ปี

วันนี้ (9 ธันวาคม) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เผยแพร่ข้อความน้อมอาลัย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง, อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร, อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้มรณภาพด้วยอาการสงบใน...

Close Advertising