×

ศิษยานุศิษย์สรงน้ำสรีระสังขาร ‘สมเด็จช่วง’ น้อมกราบถวายความอาลัย

โดย THE STANDARD TEAM
12.12.2021
  • LOADING...
Somdej Phra Maharatchamongkhalachan

วันนี้ (12 ธันวาคม) ช่วงเช้า สรีระสังขารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เคลื่อนมาจากโรงพยาบาลศิริราช ถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญ คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ พร้อมใจมารอรับสรีระสังขารแสดงความอาลัยตั้งแต่ช่วงเช้า หลายคนได้น้อมคำคำสอนของ ‘สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์’  ไปปรับใช้ ยกเป็นผู้เรียบร้อย คงแก่เรียน เป็นนักเรียน และครูสอนพระปริยัติธรรม

 

สรีระสังขารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เคลื่อนมายังห้องรัตนจันทสรวรคุรุ ใต้ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล จากนั้นเวลาพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร และศิษยานุศิษย์ทยอยเข้าร่วมพิธีสรงน้ำ ซึ่งวันนี้จะเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์เข้าสรงน้ำถึงเวลา 16.00 น. และในเวลา 17.00 น. จะเป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

 

สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เวลา 19.00 น. ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมพิธีได้ การสวดพระอภิธรรมจะอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคมนี้ และจะมีการสวดพระอภิธรรมต่อไปเป็นเวลา 100 วัน

 

Somdej Phra Maharatchamongkhalachan Somdej Phra Maharatchamongkhalachan Somdej Phra Maharatchamongkhalachan Somdej Phra Maharatchamongkhalachan Somdej Phra Maharatchamongkhalachan Somdej Phra Maharatchamongkhalachan Somdej Phra Maharatchamongkhalachan Somdej Phra Maharatchamongkhalachan Somdej Phra Maharatchamongkhalachan Somdej Phra Maharatchamongkhalachan

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising