×

สมเกียรติ ศรลัมพ์

ถือหุ้นสื่อ ส.ส. รัฐบาลรอดทั้งหมด
28 ตุลาคม 2020

ศาล รธน. อ่านคำวินิจฉัยปมถือหุ้นสื่อ ส.ส. รัฐบาลรอดทั้งหมด ไม่พ้นสมาชิกภาพ

ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณี 64 ส.ส. ฝ่ายค้าน-รัฐบาลถือหุ้นสื่อ เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุให้ต้องพ้นตำแหน่ง ส.ส. หรือไม่ โดยศาลอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันนี้สองช่วงเวลาคือ 15.00 น. และ 16.00 น.   ทั้งนี้ในเวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มอ่านคำวินิจฉัย 32 ส.ส. รัฐบาลก่อน ระหว่างการพิจารณาของศาล มีหนังสือแจ้งต่อศาลว่าสมาชิกภ...
2 กุมภาพันธ์ 2019

พรรคประชาภิวัฒน์เคาะแล้ว รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ส่งครบ 3 รายชื่อ มั่นใจในนโยบาย ส่งผู้สมัครครบ 500 คน

นางนันทนา สงฆ์ประชา เลขาธิการพรรคประชาภิวัฒน์ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาภิวัฒน์ หลังได้พิจารณารายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาภิวัฒน์ โดยมติคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบจำนวน 3 รายชื่อ ได้แก่ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ หัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์, นางนันทนา สงฆ์ประชา เลขาธิการพรรค และ ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 3 บุคคลมีความสามาร...

Close Advertising