×
331520

สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล

The Mustang Blu
15 กุมภาพันธ์ 2020

‘The Mustang Blu’ โรงแรมที่เปิดเปลือยรอยอดีตอันงดงามของสถาปัตยกรรมโคโลเนียลร่วม 100 ปี

ราวเดินทางไกลโพ้นไปจากกรุงเทพฯ เหมือนหลุดไปสู่อีกดินแดน... นี่คือความรู้สึกแว่บแรกที่ก้าวเข้าภายใน The Mustang Blu โรงแรมริมถนนไมตรีจิตต์ ตั้งใกล้หัวลำโพง อันมีรากฐานจากอาคารยุคสมัยโคโลเนียลที่ยืนหยัดมาร่วม 100 ปี อาคารหลังนี้ผ่านการใช้งานในหลากหน้าที่ ทั้งเคยเป็นโรงพยาบาล เป็นธนาคาร กระทั่งเป็นสถานอาบอบนวด จอย-อนันดา ฉลาดเจริญ มองเห็นความงามในเนื้...
myanmar-yangon-colonial-buildings
15 กุมภาพันธ์ 2019

ลัดเลาะเส้นทางประวัติศาสตร์! พาชม 10 ตึกยุคโคโลเนียลในย่างกุ้ง ภาพสะท้อนความรุ่งเรืองเหนือกาลเวลา

‘ย่างกุ้ง’ อดีตเมืองหลวงของเมียนมา เมืองที่มีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมมากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพื้นที่ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในช่วงที่ประเทศกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นจึงมีกลิ่นอายของความเป็นตะวันตกอยู่มาก     อดีตศูนย์กลาง...