×

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

14 กรกฎาคม 2019

คสช. สรุปผลจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตลอด 2 ปี รวมได้ 5,073 เรื่อง หลัง ครม. ใหม่เตรียมเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน

วันนี้ (14 ก.ค.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นช่องทางรับแจ้งข้อมูลข่าวสารและความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน ผ่านสายด่วน 1299 ตู้ ปณ. 444 และยื่นเร...
1 สิงหาคม 2018

ครบ 1 ปี คสช. เปิดศูนย์ร้องเรียน มีประชาชนแจ้งรวม 4,344 เรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ 729 เรื่อง

ผ่านมาครบปีแล้ว หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้จัดให้มีการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ตั้งแต่กรกฎาคม 2560 - กรกฎาคม 2561   ล่าสุด พ.อ. หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผยว่า มีจำนวนเรื่องร้องเรียน 4,344 เรื่อง ผ่าน 3 ช่องทาง คือสายด่วน 1299 จำนวน 1,184 เรื่อง แจ้งผ่านตู้ ปณ. 444 จำนวน 2,37...