×

ครบ 1 ปี คสช. เปิดศูนย์ร้องเรียน มีประชาชนแจ้งรวม 4,344 เรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ 729 เรื่อง

โดย THE STANDARD TEAM
01.08.2018
  • LOADING...

ผ่านมาครบปีแล้ว หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้จัดให้มีการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ตั้งแต่กรกฎาคม 2560 – กรกฎาคม 2561

 

ล่าสุด พ.อ. หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผยว่า มีจำนวนเรื่องร้องเรียน 4,344 เรื่อง ผ่าน 3 ช่องทาง คือสายด่วน 1299 จำนวน 1,184 เรื่อง แจ้งผ่านตู้ ปณ. 444 จำนวน 2,379 เรื่อง และแจ้งด้วยตนเองผ่านศูนย์ร้องเรียนฯ หน่วยทหารทั่วประเทศ 781 เรื่อง โดยในช่วงต้นประชาชนสะดวกใช้บริการทางสายด่วน 1299 มากที่สุด

 

ต่อมามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาแจ้งเรื่องผ่านตู้ ปณ. 444 เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถส่งข้อมูลในรายละเอียด อาทิ เอกสาร รูปภาพ คลิปวิดีโอ ประกอบการตรวจสอบได้สมบูรณ์กว่า ส่วนช่องทางสุดท้ายการมาแจ้งด้วยตนเองนั้น ประชาชนแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ในส่วนกลางเป็นหลัก

 

รองโฆษก คสช. เปิดเผยอีกว่า ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เรื่องร้องเรียน 4,344 เรื่อง ได้ถูกดำเนินการดังนี้

 

1. เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติมิชอบ อาทิ การเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การบริหารงานที่ล่าช้า ได้ถูกส่งให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามกรรมวิธี 729 เรื่อง ในจำนวนนี้มีผลตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว 170 เรื่อง เป็นเรื่องที่มีมูลความจริง 76 เรื่อง ไม่มีมูลความจริง 65 เรื่อง และอยู่ระหว่างหาข้อมูลเพิ่มเติม 29 เรื่อง

 

ทั้งนี้ ได้มีการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและดำเนินคดีทางกฎหมาย รวมถึงการลงโทษทางวินัยและทางปกครองแล้ว อาทิ กรณีละเลยให้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะ และปัญหามลพิษ การเอื้อประโยชน์ประมูลงาน รายงานเท็จเบิกเงินช่วยเกษตรกร จัดซื้อถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมไม่เป็นจริง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการไม้แปรรูป ทำเอกสารเท็จเบิกเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เบิกเงินค่าจ้างแรงงานแต่กลับใช้เครื่องจักรทำแทน ใช้ตำแหน่งฉ้อโกงเงิน และช่วยปกปิดการกระทำผิดในคดี เป็นต้น

 

2. เรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2,080 เรื่อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามช่องทางที่รัฐบาลมีอยู่

 

3. เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและยาเสพติด 588 เรื่อง ได้ส่งให้ต้นสังกัดดำเนินการสอบสวน และมีผลการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว 104 เรื่อง

 

4. เรื่องร้องเรียนที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ 947 เรื่อง อยู่ระหว่างการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ นับเป็นช่องทางหนึ่งที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและดำเนินคดีทางกฎหมาย รวมถึงการลงโทษทางวินัยและทางปกครองได้อย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจแจ้งข้อมูลมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการร่วมขจัดทุจริตคอร์รัปชัน อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising