×
271729

ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์

ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์
19 กรกฎาคม 2019

ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ กับการผ่าตัด ความเชื่อ และโลกแห่งศาสนวิทยา

ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ คือใคร นิยามศาสนายุคใหม่ ศาสนาวิวัฒนาการช้ากว่าสังคม? LGBTQ ศาสนาที่ปรับตัวมากที่สุด Multi-faith คนไม่มีศาสนาจะเป็นคนดีได้ไหม เด็กกับการเลือกศาสนา ความเชื่อเป็นเรื่องที่ต่อรองกันไม่ได้ กรรมเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์หรือศาสนา ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือฉวยโอกาส อยากเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุดในประเทศไ...
18 กรกฎาคม 2019

ปมข้อพิพาททางการค้าเทคโนโลยี ‘เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น’ – THE STANDARD Daily 17 กรกฎาคม 2562

THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2562  เวลา 20.00 น.    ส่องปมข้อพิพาททางการค้าเทคโนโลยี ‘เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น’ เมื่อบาดแผลในประวัติศาสตร์อาจส่งผลถึงปัจจุบัน ต่อด้วยมองศาสนาพุทธในปัจจุบันผ่านนักศาสนวิทยา วิวัฒนาการของศาสนาพุทธจากอดีตสู่ปัจจุบันบอกอะไรเราได้บ้าง ผ่าน ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ นักศาสนวิทยา &n...