×

ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ กับการผ่าตัด ความเชื่อ และโลกแห่งศาสนวิทยา

โดย THE STANDARD TEAM
19.07.2019
 • LOADING...
 • ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ คือใคร
 • นิยามศาสนายุคใหม่
 • ศาสนาวิวัฒนาการช้ากว่าสังคม?
 • LGBTQ
 • ศาสนาที่ปรับตัวมากที่สุด
 • Multi-faith
 • คนไม่มีศาสนาจะเป็นคนดีได้ไหม
 • เด็กกับการเลือกศาสนา
 • ความเชื่อเป็นเรื่องที่ต่อรองกันไม่ได้
 • กรรมเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์หรือศาสนา
 • ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือฉวยโอกาส
 • อยากเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุดในประเทศไทย
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories