×

ศิลปหัตถกรรม

ดอนกอยโมเดล
22 สิงหาคม 2022

‘ดอนกอยโมเดล’ ต้นแบบการพัฒนาผ้าย้อมคราม สู่งานคอลเลคชั่นผ้าไทยร่วมสมัย ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลก [ADVERTORIAL]

ความตอนหนึ่งในหนังสือ ‘ดอยกอยโมเดล: ครามและสีย้อมธรรมชาติ สู่คอลเลคชั่นผ้าไทยร่วมสมัย’ คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านทอผ้าย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ ของอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร หยิบยกพระราชดำรัส และพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความว่า “คนไทยทุกคนมีความคิดเป็นศิลปินอยู่ในสายเลือด เพียงได้รับโอกาสและ...
sacit
24 กันยายน 2021

สศท. จัด SACIT Virtual Fashion Runway ตัดสินและประกาศผลการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 ‘ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen’ ผ่าน Facebook Live วันที่ 25 กันยายน 2564

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. ได้จัดการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 ภายใต้หัวข้อ ‘ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen’ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ได้นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกายผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย ใส่ได้จริง เข้า...
‘ICONCRAFT Bejeweled in Thai Style’ พื้นที่สะท้อนคุณค่าและความภาคภูมิในงานหัตถกรรมฝีมือคนไทย
6 เมษายน 2021

‘ICONCRAFT Bejeweled in Thai Style’ พื้นที่สะท้อนคุณค่าและความภาคภูมิในงานหัตถกรรมฝีมือคนไทย

ทุกประเทศมีศิลปวัฒนธรรมประจำชาติที่มีคุณค่าและความน่าภาคภูมิใจเป็นของตนเอง ไทยเราก็เป็นหนึ่งในแหล่งขุมทรัพย์ของศิลปวัฒนธรรม และขึ้นชื่อในเรื่องงานหัตถศิลป์อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยฝีมืออันประณีตผนวกเข้ากับภูมิปัญญาของครูช่างศิลป์ไทยและวัฒนธรรมอันยาวนานที่ถูกส่งจากรุ่นสู่รุ่น   วันนี้งานคราฟต์ของไทยมีมูลค่าสูง โด่งดังเป็นที่ต้องการในตลา...
SACICT Concept 2020
27 สิงหาคม 2020

พินิจงานคราฟต์มุมใหม่กับโครงการ ‘SACICT Concept 2020’ ต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่งานหัตถศิลป์ที่คนทุกเจนจับต้องได้ [Advertorial]

ดูเหมือนโลกของศิลปหัตถกรรมก็ยังต้องปรับตัวให้ทันกระแสโลกธุรกิจ การปรับนั้นเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนคนทำงานศิลปะก็ส่วนหนึ่ง แต่ผลตอบแทนที่คุ้มค่ายิ่งกว่าคือความยั่งยืนของศิลปหัตถกรรมไทยที่จะอยู่คู่กับคนไทยอย่างแท้จริง     โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (อ...

Close Advertising