×

ศาสนาผี

30 เมษายน 2018

ดอยสุเทพทำไมจึงศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์กลางศาสนาผี-พุทธ และสัญลักษณ์ทางการเมือง

แกนความคิดอย่างหนึ่งของการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รื้อถอน ‘หมู่บ้านป่าแหว่ง’ ออกไปจากดอยสุเทพของชาวเชียงใหม่ที่น่าสนใจคือ การอธิบายว่าดอยสุเทพเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังเห็นได้จากในพิธีกล่าวปฏิญาณต่อองค์อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ว่าจะ “ดูแลรักษาดอยสุเทพ อันเป็นสลีของเวียงพิงค์… เป็นขุนน้ำแกนดอย เป็นป่าศักดิ์สิทธิ์” ยังไม่นับรวมป้ายต่างๆ ที่ชูในระหว่างการเ...
8 มกราคม 2018

พุทธ พราหมณ์ ผีไทยๆ คือ ‘ความหลากหลาย’ จริงหรือ?

เวลาเราพูดกันว่า การอยู่ร่วมกันของพุทธ พราหมณ์ ผีในพื้นที่ต่างๆ ของสังคมไทย เช่นมีพิธีกรรมผสมผสานพุทธ พราหมณ์ ในรัฐพิธี มีสัญลักษณ์พุทธ พราหมณ์ ผีในวัด ในสำนักคนทรงเจ้า ในสถานที่และประเพณีความเชื่อของท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งสืบทอดกันมายาวนาน ปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อน ‘ความหลากหลาย’ (diversity) ทางศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี   ผมอดสงสัยไม่ได...

Close Advertising