×

ศาลปกครอง

_13-ปีที่ต่อสู้-ศาลปกครองสั่งให้เพิกถอน
19 มีนาคม 2021

13 ปีที่ต่อสู้ ศาลปกครองสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินบริษัทน้ำมันปาล์ม ชี้ชาวบ้านมีสิทธิใช้ทรัพยากรในพื้นที่จัดสรรรัฐได้

วันนี้ (19 มีนาคม) ที่ศาลปกครอง นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินจากเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) พร้อมทีมทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย และองค์กรโพรเทคชัน อินเตอร์เนชันแนล เดินทางเข้ารับฟังคำพิพากษาคดีที่นักปกป้องสิทธิในที่ดินชุมชนสันติพัฒนา ซึ่งเป็นสมาชิกของ สกต. จำนวน 20 คนรวมตัวกันยื่นฟ้องกรมที่ดิน อธิบดีกรมที่ดิน คณะกรรมการสอบสวนตามค...
BREAKING-NEWS
19 มีนาคม 2021

BREAKING: ศาลปกครองมีคำสั่งไม่คุ้มครองเลื่อนสอบ TCAS ให้สอบตามกำหนดการเดิม ชี้หากเลื่อนกระทบคนจำนวนมาก เหตุกระชั้นชิดเกินไป

วันนี้ (19 มีนาคม) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาของ พรปวีณ์ พรทิพพิสุทธิ์ กับพวกรวม 6 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ และกลุ่มนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 คน ที่ยื่นฟ้องกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.), ที่ประชุมใหญ่อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ...
30 กรกฎาคม 2020

กลุ่มนักเรียน ร้องศาลปกครองเพิกถอน ประกาศ-ระเบียบ ทรงผม ชี้ละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกาย

วันนี้ (30 กรกฎาคม) กลุ่มนักเรียนที่รวมตัวในนาม ‘กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท’ และตัวแทนจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เดินทางมายังศาลปกครองกลาง แจ้งวัฒนะ เพื่อเป็นโจทก์ยื่นเอกสารคำร้องต่อศาลปกครอง ซึ่งมีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2    โดยขอให้ศาลปกครองพิจารณาร...
16 กรกฎาคม 2020

EEC แจงปมมีผู้ฟ้องศาลปกครอง เพิกถอนแผนผังที่ดิน ชี้ต้องท้วงภายใน 90 วัน ย้ำรับฟังความเห็นประชาชนมากว่า 40 ครั้ง

วันนี้ (16 กรกฎาคม) ทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ สายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ชี้แจงกรณีที่เครือข่ายประชาชน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ได้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดในวันนี้ เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ปร...
11 กุมภาพันธ์ 2020

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบ 4 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์) ที่ประชุมวุฒิสภาใช้เวลาพิจารณา และลงคะแนนลับ ในการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561) จำนวน 5 คน เพื่อเข้าทำหน้าที่แทนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผลการลงคะแนนมีผู้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภ...
Netiwit Chotiphatphaisal
5 เมษายน 2019

ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจุฬาฯ ให้เนติวิทย์และเพื่อนพ้นตำแหน่งสมาชิกสภานิสิต

เหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยจากกรณีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบ ‘เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล’ ในฐานะประธานสภานิสิตจุฬาฯ และพวกรวม 8 คน   บทสรุปของการสอบสวน คณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตในฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติของเนติวิทย์และนิสิตคนอื่น...
16 กุมภาพันธ์ 2019

ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาคำสั่ง กสทช. จอดำ Voice TV กลับมาออกอากาศได้แล้ว

กรณี กสทช. มีคำสั่งทางปกครองให้สถานีโทรทัศน์ Voice TV ระงับการออกอากาศเป็นเวลา 15 วัน ล่าสุดศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและสื่อมวลชนไว้อย่างชัดแจ้ง การที่ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และสำนักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) จะใช้อำนาจสั่งพักใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีได...
1 กุมภาพันธ์ 2018

ยึดทรัพย์ ยิ่งลักษณ์ เรื่องเก่าเล่าใหม่ บ้านแม้ถูกยึด แต่สามี-บุตร ขออยู่ต่อได้

หลังการไม่ปรากฏตัวของอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีเพิกเฉยปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560   การตามหาตัวเธอก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อไป เช่นเดียวกับกระบวนการยึดทรัพย์ค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว   ซึ่งดูเหมือนทั้ง 2 กรณี...
27 มกราคม 2018

ศาลปกครองมีคำสั่งให้ตำรวจดูแล เดินมิตรภาพ ตาม พ.ร.บ. ชุมนุมฯ ห้ามปิดกั้น

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ศาลปกครองกลางนัดไต่สวนคำร้องขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองกิจกรรม ‘เดินมิตรภาพ’ ก่อนการพิพากษา โดยศาลมีคำสั่งเรียกผู้ฟ้องคดีทั้ง 4 และผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 7 เข้าให้ถ้อยคำต่อศาล ต่อมาในช่วงดึก ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา รายละเอียดดังนี้ ในชั้นนี้จึงมีเหตุอันสม...

Close Advertising