×

ศาลปกครอง

ITV
25 มกราคม 2024

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ ITV ชนะคดี สปน. หลังถูกบอกเลิกสัญญา ไม่ต้องจ่ายหนี้ 2 พันล้านบาท

วันนี้ (25 มกราคม) ศาลปกครองสูงสุด องค์คณะที่ 2 มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้องของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ที่ร้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กับบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) หรือ ITV   ที่ระบุว่า สปน. และ ITV ต่างมีหน้าที่จะต้องชำระ...
20 มกราคม 2024

ศาลปกครองเชียงใหม่สั่งนายกฯ-บอร์ดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่งทำแผนแก้ปัญหา PM2.5 ภาคเหนือให้เสร็จใน 90 วัน

วานนี้ (19 มกราคม) ศาลปกครองเชียงใหม่มีคำพิพากษาให้นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดมาตรการหรือจัดทำแผนฉุกเฉินป้องกัน ควบคุม แก้ไข บรรเทา หรือระงับภยันตรายอันเกิดจากฝุ่น PM2.5 ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีประสิทธิภาพอย่างบูรณาการและยั่งยืนให้ทันท่วงที   โ...
15 มกราคม 2024

สว. เคาะ 5 รายชื่อผ่านด่านนั่ง ‘ตุลาการศาลปกครองสูงสุด’ พบมาจากอดีตผู้บริหารศาล รธน. 3 คน

วันนี้ (15 มกราคม) ที่ประชุมวุฒิสภา (สว.) ที่มี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จำนวน 5 คน ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ เพื่อทำหน...
ตำรวจจราจร
26 ตุลาคม 2023

ตร. ยื่นอุทธรณ์สู้คดี ปมศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนประกาศใบสั่ง-ค่าปรับแล้ว อยู่ระหว่างศาลกำหนดวันชี้แจง

วันนี้ (26 ตุลาคม) ความคืบหน้ากรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่า ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร ปี 2563 และเรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2522 และ 2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งสองฉบับ โดยให้...
นพ. วรงค์ ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ระงับโครงการเงินดิจิทัล
18 ตุลาคม 2023

หมอวรงค์ยื่นผู้ตรวจการฯ ส่งศาลปกครอง ระงับโครงการดิจิทัลฯ กลัวระบบการเงินการคลังประเทศเสียหาย เผยเปิดช่องฟอกเงินสีเทาเอื้อคนรวย อ้างคนจนบังหน้า

วันนี้ (18 ตุลาคม) ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี เดินทางเข้ายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาขอให้ส่งศาลปกครอง เพื่อระงับโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบการเงินการคลังของประเทศในอนาคต    โดย นพ.วรงค์กล่าวว่า การมายื่นผู้ตรวจการแผ่นดินในวันนี้ตั้งเป้า 2 ประเด...
29 สิงหาคม 2023

ศาลปกครองพิพากษาคดี PM2.5 สั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ภายใน 60 วัน

วันนี้ (29 สิงหาคม) ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม, กรีนพีซ ประเทศไทย, มูลนิธิบูรณะนิเวศ, สภาลมหายใจภาคเหนือ, สภาลมหายใจเชียงใหม่ และประชาชน ในฐานะผู้ร่วมฟ้องคดี เดินทางมาร่วมฟังการพิพากษาคดีฟ้องทะลุฝุ่น ที่ฟ้องต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม    เพื่อเ...
ฟ้องประยุทธ์ PM2.5
10 เมษายน 2023

นักวิชาการ-ภาคประชาชน ยื่นศาลปกครองฟ้องนายกฯ กรณีปัญหาหมอกควัน PM2.5

วันนี้ (10 เมษายน) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชน อาทิ สภาลมหายใจเชียงใหม่ สภาลมหายใจภาคเหนือ และประชาชน ได้รวมตัวยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ฟ้อง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ นอกจากยื่นฟ้อง พล.อ. ประยุทธ์แล้ว ยั...
อรรถวิชช์ ชาติพัฒนากล้า
7 เมษายน 2023

เลือกตั้ง 2566 : ศาลปกครองยกฟ้อง กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.-สุโขทัย-สกลนคร ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (7 เมษายน) ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องในที่คดีที่ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า, คดีที่ วิรัตน์ วิริยะพงษ์ ผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในจังหวัดสุโขทัย และคดีที่ พัฒ ตั้งเบญจผล ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดสุโขทัย ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้เพิ...
ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร
2 สิงหาคม 2022

ศาลปกครองเพชรบุรี ทุเลาบังคับคดีให้ ‘ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร’ กลับเข้ารับราชการไว้ก่อน หลังถูกปลดออก ปมเผาทรัพย์สินชาวบ้านบางกลอย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศาลปกครองเพชรบุรีมีคำสั่งทุเลาการบังคับคดีให้ ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และตำแหน่งสุดท้ายก่อนถูกปลดออกจากราชการคือ ผู้อำนวยการสำนัก สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 กลับเข้ารับราชการไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น   หลังก่อนหน้านี้...
ADVANC
27 กรกฎาคม 2022

ADVANC โล่ง! ศาลปกครองยกคำร้อง ‘NT’ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 3 หมื่นล้านบาท

ADVANC เผยคำพิพากษาศาลปกครองล่าสุดเพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ด้วยเหตุผลข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 และ 7 ยังมีผลผูกพันคู่สัญญา ส่งผลให้ไม่ ADVANC ไม่ต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทน 3.1 หมื่นล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ NT    ธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.แอดวานซ์...

Close Advertising