×

วิกฤตโควิด-19

ตลาด จับจ่ายใช้สอย เดินตลาด ซื้อของ อุปโภค บริโภค newnormal
30 กันยายน 2020

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาด โครงการ ‘คนละครึ่ง’ หนุนค้าปลีกไตรมาส 4 หดตัวลดลงเหลือ 7.2%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ามาตรการ ‘คนละครึ่ง’ ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ได้มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งแตกต่างไปจากมาตรการก่อนหน้า โดยเฉพาะในเรื่องของการจำกัดวงเงินการใช้จ่ายต่อวันไม่เกินวันละ 150 บาท ส่งผลให้สินค้าที่ซื้อถูกจำกัดหรือมีมูลค่าไม่สูงนัก และส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ของใช้ส่วนตัว อาหาร และเครื่องดื่มที่ไม...

Close Advertising