×

วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันสิ่งแวดล้อมไทย
4 ธันวาคม 2023

4 ธันวาคม – วันสิ่งแวดล้อมไทย

ย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยมีใจความเกี่ยวกับ ‘สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทยและของโลก’ ที่มีความรุนแรงขึ้น โดยทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม...
วันสิ่งแวดล้อมไทย
4 ธันวาคม 2021

4 ธันวาคม 2564 – วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็น ‘วันสิ่งแวดล้อมไทย’ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด...
ไทยอยู่ตรงไหนเมื่อทั่วโลกเริ่มฉีดวัคซีนแล้ว?
16 กุมภาพันธ์ 2021

ไทยอยู่ตรงไหนเมื่อทั่วโลกเริ่มฉีดวัคซีนแล้ว?

เมื่อความหวังของโลกที่จะออกจากวิกฤตคือ ‘วัคซีนต้านโควิด-19’ ทำให้ทุกประเทศวางแผนฉีดวัคซีนให้ประชาชนมากที่สุด เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ สิ้นปี 2564 และกลางปีหน้าแต่ละประเทศวางแผนฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างไร?        ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า...
วันสิ่งแวดล้อมไทย
4 ธันวาคม 2019

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีถือเป็น ‘วันสิ่งแวดล้อมไทย’ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง...

Close Advertising