×

4 ธันวาคม 2564 – วันสิ่งแวดล้อมไทย

โดย THE STANDARD TEAM
04.12.2021
  • LOADING...
วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็น ‘วันสิ่งแวดล้อมไทย’ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ หรือวัน ทสม. แห่งชาติ อีกวาระหนึ่ง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising