×
265586

วันยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน 2019

เผายาเสพติดล็อตใหญ่ มูลค่ากว่า 20,047 ล้านบาท เนื่องในวันยาเสพติดโลก


พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 49 ประจำปี 2562 มีการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลางก่อนส่งเข้าเตาเผา จำนวน 16,467 กิโลกรัม จาก 6,910 คดี มูลค่ารวมกว่า 20,047 ล้านบาท โดยคณะทำงานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)...