×

เผายาเสพติดล็อตใหญ่ มูลค่ากว่า 20,047 ล้านบาท เนื่องในวันยาเสพติดโลก


โดย THE STANDARD TEAM
26.06.2019
  • LOADING...

พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 49 ประจำปี 2562 มีการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลางก่อนส่งเข้าเตาเผา จำนวน 16,467 กิโลกรัม จาก 6,910 คดี มูลค่ารวมกว่า 20,047 ล้านบาท โดยคณะทำงานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, กองทัพบก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกันตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

 

โดยปีนี้จะแบ่งการตรวจรับออกเป็น 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 น้ำหนักกว่า 7 ตัน ณ บริเวณคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง (ใหม่) อาคาร 6 ชั้น 1 ตึก อย. ซึ่งจะนำไปเผาทำลายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 น้ำหนักกว่า 9 ตัน ณ บริเวณคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง (เก่า) อาคาร 2 ชั้น 1 ตึก อย. ซึ่งจะนำไปเผาทำลายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า มีน้ำหนักมากที่สุดถึง 12,369 กิโลกรัม และเผาทำลายด้วยวิธี Pyrolytic Incineration ซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงมาก ไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส ส่วนยาเสพติดที่คงเหลือไว้ในคลังอีกรวมกว่า 147,602 กิโลกรัมนั้นจะเก็บรักษาไว้ในคลังยาด้วยระบบป้องกันนิรภัยอย่างรัดกุม เข้มงวด รอให้คดีสิ้นสุดและมีคำพิพากษาแล้วก็จะนำไปเผาทำลายต่อไป

 

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories