×

วันมาฆบูชา

8 กุมภาพันธ์ 2020

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมวันมาฆบูชา ‘ไม่กล่าวร้าย ไม่ทำร้าย’ เป็นพื้นฐานการครองตน

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ความว่า   “ดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ดิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ในดิถีเพ็ญเดือน 3 ภายหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 9 เดือน ขณะประทับอยู่ ณ ...
Super Full Moon Makha Bucha Day 2019
19 กุมภาพันธ์ 2019

ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon) ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงในคืนมาฆบูชา

เหนือน่านฟ้าพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี 2562 ระยะห่างประมาณ 356,836 กิโลเมตร ซึ่งวันนี้หากเงยหน้ามองไปทางขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 18.11 น. จะเห็นดวงจันทร์มีขนาดใหญ่และสว่างกว่าดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงเวลาปกติ   ...
makha-bucha-day-2019-at-buddha-monthon
19 กุมภาพันธ์ 2019

พุทธศาสนิกชนแห่เวียนเทียน ‘มาฆบูชา’

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องใน ‘วันมาฆบูชา” ซึ่งตรงกับวันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 รอบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยวันนี้เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน 4 ประการ หรือที่เราร...
19 กุมภาพันธ์ 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562   ...
19 กุมภาพันธ์ 2019

นายกฯ ร่วมพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากศรีลังกา ณ วัดวชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา

ช่วงเช้าวันนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา, นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายกามินี ชยวิกรมะ เปเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัดวายามบาและภริยา พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอา...
19 กุมภาพันธ์ 2019

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม วันมาฆบูชา วันประกาศหัวใจพระศาสนา

“ดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว พุทธศาสนิกชนต่างทราบกันดีว่า ในดิถีเพ็ญเดือน 3 เช่นนี้ เป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประทานแก่พระสาวก 1,250 รูป ซึ่งล้วนอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุและเป็นพระอรหันต์   “การได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้นั้น มิได้อยู่ที่การขึ้นทะเบียนหรือการป่าวประกาศ หากอยู่ที่การศึกษ...
1 มีนาคม 2018

พุทธศาสนิกชนเนืองแน่น ร่วมพิธีจุดเทียนในวันมาฆบูชา วัดพระธรรมกาย

วันนี้ (1 มี.ค.) ที่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในวันมาฆบูชาด้วยการตักบาตร สวดมนต์ ไหว้พระ รักษาศีล นั่งสมาธิ และพิธีจุดโคมมาฆประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชากว่า 1 แสนดวง และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ จากนั้นเป็นพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรครบ 390,00...
1 มีนาคม 2018

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า   ดิถีมาฆบูชาเป็นโอกาสให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ ซึ่งบังเกิดขึ้นพร้อมกัน เรียกว่า ‘จาตุรงคสันนิบาต’ กล่าวคือ มีพระภิกษุ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ได้ทรงส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากลับมาเฝ้าพระศาสดาอย่างพร้อมเพรี...