×
519780

วัคซีนโควิด-19

31 กรกฎาคม 2021

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดในประเทศไทย (31 กรกฎาคม 2564)

ยอดฉีดวัคซีนเข็มแรกในไทยรวม 13.64 ล้านโดส เหลือ 75 วัน สู่เป้าหมาย 50 ล้านโดส เพื่อเปิดประเทศ   วันนี้ (31 กรกฎาคม) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดประจำวัน รวม 480,155 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 414,946 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 65,209 ราย   โดยมีผู้ได้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 17,491,632 โดส แบ่งเ...
Sinopharm คนไร้บ้าน
31 กรกฎาคม 2021

ฉีด Sinopharm ให้คนไร้บ้าน ย่านถนนราชดำเนิน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ยังมีการระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ขณะที่ภาครัฐได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งได้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการตามการระบาดของโรคในแต่ละพื้นที่ด้วย   กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักของประเทศ สถานการณ์การระบาดของโรคได้ส่งผลกระทบทั้งในระดับประเทศ และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประ...
31 กรกฎาคม 2021

เกณฑ์การจัดสรรวัคซีน Pfizer ล็อต 1.5 ล้านโดส ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 วันเดียวกับที่วัคซีน Pfizer 1.5 โดสที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกามาถึงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีน Pfizer ล็อตนี้ ซึ่งตามมติการประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนโควิด กรณีวัคซีน Pfizer วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 🔻บุคลากรทางการแพทย์ด...
31 กรกฎาคม 2021

เอกสารภายในจากศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐฯ ชี้เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาฝ่าการป้องกันวัคซีน-ทำให้เกิดโรครุนแรงขึ้น แพร่เชื้อง่ายพอๆ กับโรคอีสุกอีใส

เว็บไซต์ The New York Times ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าได้รับสำเนาเอกสารซึ่งเป็น ‘เอกสารภายใน’ ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) ที่ระบุว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาสามารถติดต่อกันได้ง่าย มีแนวโน้มที่จะฝ่าการป้องกันของวัคซีน และอาจจะทำให้เกิดโรคที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเชื้อสายพันธุ์อื่นที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้ นอกจากนี้ เชื้อสายพันธุ์เดลตายังแพร่ได้ง่ายกว...
Pfizer
30 กรกฎาคม 2021

คนไทยจะได้ฉีดวัคซีน Pfizer ที่มาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อไร

วันนี้ (30 กรกฎาคม) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงแผนการกระจายวัคซีน Pfizer จำนวน 1.5 ล้านโดสที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ โดยชี้ให้เห็นว่าวัคซีน Pfizer มีขั้นตอนการจัดเก็บที่ยุ่งยากกว่าวัคซีนตัวอื่น หากอยู่ในอุณหภูมิ -90 ถึง -60 องศาเซลเซียสจะเก็บได้นาน 6 เดือน แต่ถ้าหากนำออ...
Pfizer
30 กรกฎาคม 2021

รู้จักการฉีดวัคซีน Pfizer ต้องผสมน้ำเกลือก่อน 1 ขวดฉีดได้ 6 โดส

วัคซีนไฟเซอร์จำนวน 1,503,450 โดส ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาบริจาคมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ซึ่งแผนการกระจายวัคซีน Pfizer แบ่งออกเป็น บุคลากรการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศ 700,000 โดส, กลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้มี 7 โรคเรื้อรัง อายุ 12 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไปในจังหวัดระบาดสูง 645,000 โดส, ชาวต่างชาติในไทย เน้นผู้...
Pfizer
30 กรกฎาคม 2021

เปิดไทม์ไลน์วัคซีน Pfizer ‘หมอบุญ’ บทสรุปเป็นอย่างไร ยังต้องติดตาม

ผ่านมาเกือบ 2 สัปดาห์แล้ว สำหรับดีลจัดหาวัคซีนชนิด mRNA Pfizer ของไบโอเอนเทค จำนวน 20 ล้านโดส ของ นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ซึ่งตามกำหนดการต้องเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว แต่ล่าสุดยังไม่พบความคืบหน้าของดีลดังกล่าวแต่อย่างใด   ทีมข่าว THE STANDARD WEALTH พาไปดูไทม์ไลน์กระแสข่าวการจัดหาวัคซีนของ นพ.บุญ ที่เก...
CDC
30 กรกฎาคม 2021

CDC สหรัฐฯ ปรับข้อแนะนำ ให้ประชาชนฉีดวัคซีนแล้วตรวจเชื้อโควิดหากสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาด (CDC) ของสหรัฐฯ ปรับข้อแนะนำสำหรับประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้ว ให้เข้ารับการตรวจเชื้อหากมีการสัมผัสหรือติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด แม้จะเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ   การปรับข้อแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ CDC แนะนำให้ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตร...
คุณเป็นผู้ป่วยสีไหน
30 กรกฎาคม 2021

‘คุณเป็นผู้ป่วยสีไหน’ ตารางตรวจสอบอาการเบื้องต้นเพื่อจัดวิธีรักษาที่เหมาะสม

หากการจัดการถูกวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจผู้ติดเชื้อโควิด และการเข้ารับการรักษาโรคในโรงพยาบาลจะเข้าถึงและเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยทุกคน แต่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวันตั้งแต่การระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 แสดงให้เห็นถึงจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทะลุ 15,000 รายต่อวัน    ท่ามกลางตัวเลขที่สูงขนาดนี้ ส่งผลกระทบให้หลายโรงพยาบาลงดรับตร...
Pfizer
30 กรกฎาคม 2021

เปิดเกณฑ์ฉีด Pfizer ให้บุคลากรทางการแพทย์ ไม่มีเริ่มเข็ม 1 ใช้เป็นเข็มกระตุ้นเท่านั้น รับ AstraZeneca 2 เข็ม ไม่ได้ Pfizer เข็ม 3

วันนี้ (30 กรกฎาคม) กรมควบคุมโรคเปิดเผยมติการประชุมคณะทำงานด้านบริหารการจัดการการให้บริการวัคซีนโควิด Pfizer ที่ระบุถึงเกณฑ์การจัดสรรวัคซีน Pfizer จำนวน 1.5 ล้านโดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้   1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศที่เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีน Pfizer   บุคลา...