×

ลูกเสือ

ปัญหาโรงเรียนไทย
15 มกราคม 2024

‘ห้องน้ำ-ยกเลิกลูกเสือ’ เปิดที่สุดปัญหาโรงเรียนไทย

Rocket Media Lab ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ จัดทำแบบสอบถามนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ในช่วงวันที่ 9-11 มกราคม 2567 จากจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศทั้งหมด 1,985 คน พบว่า เป็นเพศชาย 488 คน, เพศหญิง 1,247 คน, LGBTQIA+ 199 คน และไม่ต้องการระบุเพศ 51 คน   เป้าหมายการสำรวจครั้งนี้เพื่อสำรวจความคิ...
ประยุทธ์ ลูกเสือ
27 กรกฎาคม 2023

นายกฯ อ้อนขอกำลังใจจากคณะผู้แทนลูกเสือ บอกว่าช่วงนี้ต้องการเยอะ ไม่ตอบปมอดิศรชวนรับทักษิณกลับไทย

วันนี้ (27 กรกฎาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้โอวาทคณะผู้แทนลูกเสือไทยที่จะเดินทางไปงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 25 ณ สาธารณรัฐเกาหลี    โดยผู้สื่อข่าวถาม พล.อ. ประยุทธ์ ว่า เด็กๆ ได้ให้กำลังใจอย่างไรบ้าง พล.อ. ประยุทธ์ ไม่ตอบ เพียงแต่หันมายิ้ม เช่นเดียวกับเมื่อถามอีกว่...
1 กรกฎาคม 2023

ชัชชาติเป็นประธานงานชุมนุมลูกเสือฯ ร่วมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันนี้ (1 กรกฎาคม) ที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีในงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2    สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 และการมอบใบปร...
เครื่องแบบลูกเสือ
16 มิถุนายน 2023

โรงเรียนสังกัด กทม. เริ่มใช้แนวทางใส่เครื่องแบบนักเรียนคู่เครื่องหมายลูกเสือ ช่วยผ่อนปรนระเบียบ-ลดภาระผู้ปกครอง

วานนี้ (15 มิถุนายน) บุญธิดา พงศะบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ กล่าวถึงเรื่องแนวทางในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่า ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือและข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรวิชาพิเศษ และเครื่องแบบของเนตรนารี และระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกา...
ชัชชาติ วันลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2022

ชมคลิป: สดจากสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ‘ชัชชาติ’ ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ | THE STANDARD

สดจากสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง 'ชัชชาติ' ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ...
ลูกเสือ-เนตรนารี
1 กรกฎาคม 2022

มหาดไทยย้ำ จัดหาชุด ‘ลูกเสือ-เนตรนารี’ ให้นักเรียนขาดแคลนไม่ใช้งบราชการ เป็นความร่วมมือเครือข่าย ช่วยกันแบบจิตอาสา

วานนี้ (30 มิถุนายน) สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงนโยบายให้ผู้ว่าราชการทั่วประเทศจัดหาชุดลูกเสือ-เนตรนารีให้กับบุตรหลานประชาชนที่ขาดแคลนว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ขัดแย้งกัน กระทรวงศึกษาธิการอะลุ่มอล่วยว่า ถ้าไม่มีเครื่องแบบ ถ้าครอบครัวไหนขาดแคลน ไม่มีเงินมาซื้อชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารีให้ลูกหลานได้สวมใส่ก็...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
28 มิถุนายน 2022

ชัชชาติ มองเรื่องใส่ชุดลูกเสือต้องไม่เป็นภาระประชาชน พร้อมจัดหาให้ตามคำสั่งมหาดไทย แต่ต้องมีงบประมาณมาให้ด้วย

วันนี้ (28 มิถุนายน) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี โดยเห็นว่า การแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารีเป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี ทั้งนี้ หากผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สาม...
ราคาชุดลูกเสือ-เนตรนารี
27 มิถุนายน 2022

สำรวจราคาชุดลูกเสือ-เนตรนารี เงินก้อนนี้ทำอะไรได้บ้าง?

หลังจากเป็นที่ถกเถียงมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ถึงภาระค่าใช้จ่ายและความจำเป็นของชุดลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ให้จัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนขัดสน หรือหากเกินความสามารถของจังห...
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี
27 มิถุนายน 2022

ก้าวไกลติง ‘ศธ.- มหาดไทย’ ยึดติดชุดลูกเสือ ไม่เห็นใจผู้ปกครอง ถามกลับเคยบอกให้แต่งแบบอนุโลมได้

จากกรณีที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่ง มีการประชุมและสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดหาชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้เด็กที่ผู้ปกครองขัดสน โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นเครื่องแบบพระราชทานนั้น   ล่าสุดวันนี้ (27 มิถ...
สุทธิพงษ์ จุลเจริญ
26 มิถุนายน 2022

ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็กยากจนหาซื้อชุดไม่ได้

วานนี้ (25 มิถุนายน) สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มีประเด็นการพิจารณาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่อาจส่งผลต่อการจัดหาชุดเ...


X
Close Advertising