×

มหาดไทยย้ำ จัดหาชุด ‘ลูกเสือ-เนตรนารี’ ให้นักเรียนขาดแคลนไม่ใช้งบราชการ เป็นความร่วมมือเครือข่าย ช่วยกันแบบจิตอาสา

โดย THE STANDARD TEAM
01.07.2022
  • LOADING...
ลูกเสือ-เนตรนารี

วานนี้ (30 มิถุนายน) สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงนโยบายให้ผู้ว่าราชการทั่วประเทศจัดหาชุดลูกเสือ-เนตรนารีให้กับบุตรหลานประชาชนที่ขาดแคลนว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ขัดแย้งกัน กระทรวงศึกษาธิการอะลุ่มอล่วยว่า ถ้าไม่มีเครื่องแบบ ถ้าครอบครัวไหนขาดแคลน ไม่มีเงินมาซื้อชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารีให้ลูกหลานได้สวมใส่ก็ให้เรียนได้ โดยอนุโลมให้ใส่เสื้อผ้าที่มีอยู่และติดสัญลักษณ์ลูกเสือ เช่น ผ้าพันคอ แต่นโยบายของกระทรวงมหาดไทย เรามุ่งส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสเรียนโดยไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจ หรือรู้สึกว่าตนเองแปลกแยกไปจากเพื่อนคนอื่นที่มีเครื่องแบบครบชุด หน้าที่ของชาวมหาดไทย คือ ‘การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้เดือดร้อน ผู้ที่ประสบปัญหาในชีวิต จึงเป็นการมาเสริมกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เด็กทุกคนได้มีเครื่องแบบลูกเสือสวมใส่ เพราะมีกฎหมายที่กำหนดไว้ในเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสืออยู่แล้ว

 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปสำรวจดูว่าครอบครัวไหนไม่มีเครื่องแบบ ครอบครัวที่ขาดแคลน พ่อแม่ไม่มีความสามารถที่จะจัดหาชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดยุวกาชาดให้ลูกหลานสวมใส่ ว่ามีจำนวนกี่ราย กี่ครัวเรือน เมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคผู้นำศาสนา ฯลฯ ช่วยกันจัดหาเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น โดยไม่ได้ใช้งบประมาณราชการ เพราะกระทรวงมหาดไทยไม่เคยได้รับงบประมาณที่จะไปจัดซื้อชุดเครื่องแบบให้กับคนที่ยากไร้ได้สวมใส่ พวกเราชาวมหาดไทยทำกันด้วยจิตอาสา

 

สุทธิพงษ์กล่าวต่อไปว่า การสำรวจครัวเรือนที่ขาดแคลน ไม่มีความสามารถในการหาชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีให้ลูกหลานสวมใส่ ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการขับเคลื่อนขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ที่เป็นการบูรณาการทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกภาคีเครือข่าย พุ่งเป้าไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนทุกเรื่อง และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวประชาชนเอง 

 

“ใครเดือดร้อน ใครทุกข์ยาก ชาวมหาดไทยก็ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทุกอำเภอได้สำรวจไปแล้ว แต่การสั่งการในครั้งนี้ เป็นการเฉพาะเจาะจงลงไปเพื่อให้มีความชัดเจนเฉพาะเรื่องว่า ถ้าครอบครัวไหนเดือดร้อน คนมหาดไทยก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือ ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้นายอำเภอสำรวจว่า ลูกหลานของพวกเราในพื้นที่ขาดแคลน ครอบครัวไหนไม่มีความสามารถในการจัดหาชุดเครื่องแบบ แล้วท่านผู้ว่าฯ ท่านนายอำเภอ ก็จะช่วยกันในการระดมสรรพกำลังจัดหาชุดเสื้อผ้าเครื่องแบบดังกล่าว” สุทธิพงษ์กล่าว

 

สุทธิพงษ์ยังกล่าวอีกว่า ตนมั่นใจว่านักเรียนทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) จะมีชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เครื่องแบบนักเรียนสวมใส่ และมีอุปกรณ์การศึกษาใช้เรียนหนังสือ แต่หากท่านผู้ปกครองประสบปัญหาเดือดร้อน หรือพบเห็นครอบครัวของเพื่อนนักเรียนของบุตรหลานได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยาก สามารถแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอจะประสานผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู ช่วยกันสำรวจและทำให้นักเรียนทุกคนได้มีเครื่องแบบ มีอุปกรณ์การเรียนในการเรียนหนังสือเท่าเทียมกับเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ อันเป็นการพัฒนาพลเมืองของประเทศให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising