×

‘ห้องน้ำ-ยกเลิกลูกเสือ’ เปิดที่สุดปัญหาโรงเรียนไทย

โดย THE STANDARD TEAM
15.01.2024
  • LOADING...
ปัญหาโรงเรียนไทย

Rocket Media Lab ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ จัดทำแบบสอบถามนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ในช่วงวันที่ 9-11 มกราคม 2567 จากจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศทั้งหมด 1,985 คน พบว่า เป็นเพศชาย 488 คน, เพศหญิง 1,247 คน, LGBTQIA+ 199 คน และไม่ต้องการระบุเพศ 51 คน

 

เป้าหมายการสำรวจครั้งนี้เพื่อสำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ในโรงเรียน การเรียนการสอน หรือครู เพื่อนำเสนอในวาระวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี โดยมีผลการสำรวจที่น่าสนใจดังนี้

 

คลิกอ่านผลสำรวจฉบับเต็มที่ https://rocketmedialab.co/database-student-q1-2024/

 

ปัญหาโรงเรียนไทย

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising