×

19 สิงหาคม 2550 – ประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรกของไทย

โดย THE STANDARD TEAM
19.08.2023
  • LOADING...

การออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ถือเป็นการออกเสียงประชามติครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549 

 

สำหรับจุดเริ่มต้นของการลงประชามติคือ ภายหลังการรัฐประหาร 2549 มีการแต่งตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก่อนนำมาให้ประชาชนลงประชามติให้ความเห็นชอบ ซึ่งปรากฏว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีผู้มาใช้สิทธิลงประชามติกว่า 25,978,954 คน เห็นชอบร่างดังกล่าว 14,249,520 คิดเป็น 31.05% และไม่เห็นชอบอีก 10,419,912 คิดเป็น 22.71% เป็นอันว่าเสียงส่วนใหญ่ของผู้มาใช้สิทธิเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว

 

ต่อมาจึงประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี 2550 

 

ก่อนที่จะถูกยกเลิกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ก่อรัฐประหารในปี 2557 ถือเป็นการปิดฉากรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มาจากการลงเสียงประชามติของประชาชน

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising