×

รถโดยสารสาธารณะ

25 กรกฎาคม 2018

ขนส่งทางบกเผยสถิติ รถโดยสารสาธารณะทำผิดเกือบ 5,000 รายในรอบครึ่งปี แท็กซี่ทำผิดเยอะสุด

กรมการขนส่งทางบกจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อจัดระเบียบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2561 รวม 117,747 คัน พบว่ามีการกระทำความผิด 4,483 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็น   รถตู้โดยสารสาธารณะ ตรวจสอบ 50,119 คัน พบว่ากระทำความผิด 570 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่ปฏิบัติตามเง...