×

รณดล นุ่มนนท์

รณดล นุ่มนนท์
14 พฤษภาคม 2021

ธปท. ชี้เดือน มี.ค. 64 ลูกหนี้ 1 แสนคนขอเข้ามาตรการช่วยเหลือฯ รวม 4 หมื่นล้านบาท เร่งต่ออายุมาตรการฯ เฟส 3 ถึงสิ้นปี 64

รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. ยกระดับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ขึ้น โดยออกมาตรการฯ ระยะที่ 3 ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564 (มาตรการฯ ระยะที่ 2 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564) เนื่องจากโควิด-19 ระลอก 3 ส่งผลกระทบในวงกว้างและรุนแรงขึ้น ทั้งธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว โดยเฉพาะรายย่อยที่ราย...
ธปท. ออกประกาศเพิ่มเติม 2 ฉบับมาตรการช่วยโควิด-19 ‘สินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้’ เริ่ม 10 เมษายนนี้
19 เมษายน 2021

ธปท. ออกประกาศเพิ่มเติม 2 ฉบับมาตรการช่วยโควิด-19 ‘สินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์ พักหนี้’ เริ่ม 10 เมษายนนี้

รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. ออกประกาศเพิ่มเติม 2 ฉบับ ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ) ซึ่งมี 2 มาตรการ ได้แก่    มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอ...
มาตรการช่วยลูกหนี้
12 มกราคม 2021

ธปท. เร่งแบงก์ต่อเวลามาตรการช่วยลูกหนี้ 6 เดือนรับโควิด-19 ระลอกใหม่

รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (ผู้ให้บริการทางการเงิน) เร่งช่วยเหลือลูกหนี้แล้ว ทั้งนี้ ธนาค...
14 ธันวาคม 2020

ธปท. ขีดเส้นตายแบงก์สิ้นปีนี้ยื่นข้อมูลช่วยลูกหนี้ ยัน NPL ไม่น่าห่วง

ธปท. สั่งแบงก์พาณิชย์ส่งข้อมูลการช่วยเหลือลูกหนี้ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อวางมาตรการช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ยันยอด NPL ในระบบไม่น่าห่วง หลังลูกหนี้ส่วนใหญ่กลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ   รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้เร่งรัดไปยังสถาบันการเงินทุกแห่งให้มีการจัดส่งข้อมูลการช...
ตู้ ATM
12 พฤศจิกายน 2020

ธปท. เปิดช่องแบงก์จ่าย ‘ปันผล’ ไม่เกิน 50% กำไรสุทธิปี 63

รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. กำหนดแนวทางการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563 ภายใต้ 2 เงื่อนไข ได้แก่ 1) ให้จ่ายปันผลได้ไม่เกินอัตราการจ่ายในปี 2562 2) ให้จ่ายปันผลไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิของปี 2563  &n...
1 กรกฎาคม 2020

ธปท. โชว์ผลมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เฟส 1 ช่วยลูกหนี้ได้ 11.5 ล้านบัญชี

รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ ธปท. ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 1 ซึ่งครบระยะเวลา 3 เดือนเมื่อช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่า มีลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือ 11.5 ล้านบัญชี จากบัญชีสินเชื่อรายย่อยทั้งหมด 35 ล้านบัญชี    ท...
19 มิถุนายน 2020

แบงก์ชาติออกมาตรการช่วยลูกหนี้ ลดเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิต-สินเชื่อ 2-4% ต่อปี เริ่ม 1 ส.ค.

รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. หารือกับผู้ให้บริการทางการเงิน ประกอบด้วย สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สมาคมและชมรมของผู้ให้บริการทางการเงินรวม 9 แห่ง ออกมาตรการเพิ่มเติมระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ได้แก่   ปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป 2-4% ต่อปี สำหรั...
7 พฤษภาคม 2020

ธปท. เร่งแบงก์ใช้วงเงิน Soft Loan เผย 2 สัปดาห์ใช้วงเงินเพียง 3.6 หมื่นล้านบาท จากวงเงินรวม 5 แสนล้าน

วันนี้ (7 เมษายน) รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า สินเชื่อ Soft Loan หรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ ธปท. ตั้งวงเงินรวม 5 แสนล้านบาท ซึ่งปิดรับคำขอมา 2 สัปดาห์แล้ว มีการใช้วงเงินไปแล้วทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท ครอบคลุมลูกหนี้ 22,000 ราย มูลค่าสินเชื่อเฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ 1.6 ล้านบาท กระจายครอบคลุมทั...
30 เมษายน 2020

ธปท. เผยลูกหนี้ SMEs ได้สินเชื่อ Soft Loan แล้วกว่า 1.6 หมื่นราย วงเงินรวมกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (30 เมษายน) รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ข้อมูลการให้สินเชื่อ Soft Loan ของ ธปท. ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 มีลูกหนี้ได้รับสินเชื่อ Soft Loan จำนวน 16,326 ราย วงเงินรวม 22,788 ล้านบาท นั้นถือว่าสินเชื่อค่อนข้างกระจายตัวไปในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กในหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ...
27 เมษายน 2020

ธปท. เผย 8 ธนาคารยื่นขอสินเชื่อ Soft Loan 24,400 ล้านบาท จากวงเงินรวม 5 แสนล้านบาท

วันนี้ (27 เมษายน) รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. เปิดให้สถาบันการเงินยื่นคำขอ Soft Loan วงเงินรวม 500,000 ล้านบาทเป็นวันแรก เพื่อนำไปปล่อยให้ SMEs ใช้เสริมสภาพคล่องและรักษาการจ้างงาน พบว่ามีธนาคาร 8 แห่งยื่นคำขอรวม 24,200 ล้านบาท ให้แก่ลูกหนี้จำนวน 16,934 ราย ซึ่งสถาบันการเงินที่ยื่น...

Close Advertising