×

มหาเถรสมาคม

สำนักพุทธ
12 ตุลาคม 2021

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด ยืนยันเป็นไปตามกฎหมาย เจ้าคณะใหญ่-เจ้าคณะภาครับรู้

วานนี้ (11 ตุลาคม) ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ผ่านระบบออนไลน์   ภายหลังการประชุม สิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการในฐานะโฆษก พศ. แถลงถึงประเด็นการถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์ ว่าการดำเนินการแต่งตั้ง-ถอดถอนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนข...
อนุชา นาคาศัย
8 ตุลาคม 2021

อนุชา ขอชาวพุทธรอฟังคำชี้แจงมหาเถรสมาคม เชื่อมีคำตอบเรื่องปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด หลังพระ-ฆราวาสไม่พอใจ

วันนี้ (8 ตุลาคม) อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงมติเถรสมาคม ปลดเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็น เป็นเรื่องของสงฆ์ เพราะเราเป็นฆราวาสอยู่ในสถานะที่จะไม่แสดงความคิดเห็นมติของสงฆ์     ส่วนที่ยังมีการร้องเรียนกันอยู่นั...
สมเด็จพระสังฆราช
15 กรกฎาคม 2021

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระอนุเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด ให้ทุกวัดทั่วไทยทำเบิกมาที่สำนักงานเลขานุการ

วันนี้ (15 กรกฎาคม) สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เผยแพร่ประกาศฉบับที่ 3/2564 เรื่อง ประทานพระอนุเคราะห์แก่การฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขาดแคลน โดยมีรายละเอียดระบุว่า   อนุสนธิมติมหาเถรสมาคม ที่ 250/2564 ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ข้อ 4 ระบุว่า กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเ...
โควิโท
4 มิถุนายน 2021

‘โควิโท’ คือชื่อโควิด-19 มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ใช้ชื่อนี้ในภาษาบาลี

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่พิเศษ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้เจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนและความเป็นสิริมงคลต่อประเทศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นั้น   ในการเจริญพระพุทธมนต์ได้มีการนำบทคาถ...
มติมหาเถรสมาคม ชี้พระมหาสมปอง เข้าข่ายยุ่งเกี่ยวการเมือง ประสานสำนักพุทธฯ ดำเนินการ
4 พฤษภาคม 2021

มติมหาเถรสมาคม ชี้พระมหาสมปอง เข้าข่ายยุ่งเกี่ยวการเมือง ประสานสำนักพุทธฯ ดำเนินการ

วันนี้ (4 พฤษภาคม) อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้นำเสนอความคิดเห็นของ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์โฆษณาขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยตนได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง...
พระ
11 พฤศจิกายน 2020

มหาเถรสมาคมมีมติห้ามพระ-เณรยุ่งเกี่ยวกิจกรรมทางการเมือง ฝ่าฝืนให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการตามกฎ

วันนี้ (11 พฤศจิกายน) ณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเร่งด่วนให้ทำหนังสือแจ้งไปยังวัดทั่วประเทศ ห้ามพระภิกษุและสามเณรยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง หากฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการทันทีตามกฎมหาเถรสมาคม   สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเข้าไปร่ว...
23 มิถุนายน 2020

มหาเถรสมาคมให้จัดงานบุญ งานบวช แต่ต้องเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก เพื่อปลอดภัยจากโควิด-19 ทั้งพระและญาติโยม

วันนี้ (22 มิถุนายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ก่อนเข้าพรรษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ในช่วงก่อนเข้าพรรษาขอให้ภิกษุ สามเณร เข้ารับการตรวจสุขภาพ และกักกันตัวเอง 14 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่นำเชื้อไปแพร่ให้แก่พระรู...
1 มีนาคม 2019

มติมหาเถรสมาคม ห้ามจัดงานบวชเสียงดัง-แสดงไม่เหมาะสมในพื้นที่วัด ฝ่าฝืนเจ้าอาวาสมีความผิด

หลังการประชุมมหาเถรสมาคม หรือ มส. เมื่อวานนี้ (28 ก.พ.) นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. ได้นำประเด็นการจัดงานบวชที่วัดสิงห์ ซึ่งทางเจ้าภาพที่จัดงานมีการใช้เครื่องเสียงดังจนกระทบกับนักเรียนที่กำลังสอบอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แม้มีการแจ้งขอความร่วมมือจากทางเจ้าอาวาสวัดสิ...
6 กันยายน 2018

มหาเถรสมาคมเสนอยูเนสโกให้ กรมพระยาวชิรญาณฯ สังฆราชพระองค์ที่ 10 เป็นบุคคลสำคัญของโลก

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้รับทราบการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เนื่องในโอกาสครบ 1...
6 กรกฎาคม 2018

คุยสดกับ บิ๊กจ๊ะ-สาธิต กรีกุล เรื่องบอลโลกและเส้นทางกว่า 32 ปีของตำนานผู้ประกาศข่าวสายกีฬา – The Standard Daily 5 กรกฎาคม 2561

THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.00 น.    ต๊ะ-พิภู กลับมาประจำการคืนนี้ คุยสด กับ บิ๊กจ๊ะ-สาธิต กรีกุล เรื่องบอลโลกและเส้นทางกว่า 32 ปีของตำนานผู้ประกาศข่าวสายกีฬา  พร้อมด้วยประเด็นน่าสนใจ เปิดเหตุผล ทำไม 13 ชีวิตทีมหมูป่าจึงยังออกมาไม่ได้ สนช. เห็นชอบ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 3 วาระรวด พระมหากษัตริย์มีพระราช...

Close Advertising