×

มติมหาเถรสมาคม ห้ามจัดงานบวชเสียงดัง-แสดงไม่เหมาะสมในพื้นที่วัด ฝ่าฝืนเจ้าอาวาสมีความผิด

โดย THE STANDARD TEAM
01.03.2019
  • LOADING...

หลังการประชุมมหาเถรสมาคม หรือ มส. เมื่อวานนี้ (28 ก.พ.) นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. ได้นำประเด็นการจัดงานบวชที่วัดสิงห์ ซึ่งทางเจ้าภาพที่จัดงานมีการใช้เครื่องเสียงดังจนกระทบกับนักเรียนที่กำลังสอบอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แม้มีการแจ้งขอความร่วมมือจากทางเจ้าอาวาสวัดสิงห์แล้ว แต่กลับสร้างความไม่พอใจให้ทางผู้จัดงานบางส่วน เป็นเหตุให้มีการยกพวกเข้ามาทำร้ายร่างกายครู และนักเรียนที่เข้าสอบ

 

พศ. จึงได้นำเรื่องดังกล่าวหารือ มส. เพื่อออกเป็นแนวปฏิบัติในการจัดงานบวชให้กับวัดต่างๆ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดย มส. มีมติว่าให้ พศ. แจ้งกำชับไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมติ มส. ในเรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณวัด การห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัด และเรื่องการแสดงไม่เหมาะสมในวัด

 

ซึ่งใจความสำคัญระบุว่า การจัดแสดงที่ไม่เหมาะสม หากเป็นการจัดในวัด เจ้าอาวาสวัดมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการ หากการจัดแสดงอยู่นอกวัด เจ้าอาวาสวัดไม่สามารถดำเนินการได้ ฉะนั้น หากจะให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการจัดงาน เพื่อเป็นงานบุญล้วนๆ และให้ทุกวัดปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ข้อ 7 อย่างเคร่งครัด

 

สำหรับระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ข้อ 7 ระบุว่า การจัดงานวัดทุกประเภท ห้ามมิให้มี 1. การแสดงใดๆ อันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ 2. การพนันและการหารายได้โดยวิธีเสี่ยงโชคเลียนแบบการพนัน 3. การเต้นรำวงและการแสดงภาพนิ่งหรือภาพยนตร์ลามกอนาจาร 4. การแสดงระบำหรือการแสดงอย่างอื่นที่เป็นการยั่วยุกามารมณ์ 5. การแข่งขันมวย การทรมานสัตว์ 6. การจำหน่ายสุราเมรัยและการเลี้ยงสุราเมรัย 7. การประกวดสาวงามและการแสดงการแต่งกายที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ หากเจ้าอาวาสฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1. ถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่ 2. ปลดจากตำแหน่งหน้าที่ 3. ตำหนิโทษ 4. ภาคทัณฑ์

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising