×

มหาเถรสมาคมมีมติห้ามพระ-เณรยุ่งเกี่ยวกิจกรรมทางการเมือง ฝ่าฝืนให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการตามกฎ

โดย THE STANDARD TEAM
11.11.2020
  • LOADING...
พระ

วันนี้ (11 พฤศจิกายน) ณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเร่งด่วนให้ทำหนังสือแจ้งไปยังวัดทั่วประเทศ ห้ามพระภิกษุและสามเณรยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง หากฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการทันทีตามกฎมหาเถรสมาคม

 

สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเข้าไปร่วมชุมนุม ทั้งนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมถึงป้องกันพระปลอมที่เข้าร่วมชุมนุมจนอาจทำให้ศาสนาเกิดความเสียหาย

 

ณรงค์กล่าวว่า ตั้งแต่มีภาพพระภิกษุและสามเณรเข้าร่วมการชุมนุม ได้ส่งหนังสือไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองแล้ว 2-3 ครั้งไม่ให้พระภิกษุสามเณรเข้าร่วมชุมนุม แต่ยังมีพระภิกษุและสามเณรเข้าร่วมการชุมนุมอยู่ จึงต้องออกเป็นมติมหาเถรสมาคมที่ชัดเจน 4 ข้อ

 

1. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองดำเนินการกับพระภิกษุและสามเณรที่เข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่ง เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538

 

2. มีมติมอบถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ซึ่งเป็นประธานกรรมการฝ่ายการปกครองสงฆ์ ให้วางแนวทางการป้องกันการชุมนุมของพระภิกษุและสามเณร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว

 

3. มีมติให้นำรายชื่อผู้ฝ่าฝืนของพระภิกษุและสามเณรส่งให้เจ้าคณะผู้ปกครองเพื่อพิจารณาทางพระธรรมวินัยต่อไป

 

4. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่ทางกฎหมายตรวจสอบสถานะพระที่เข้าร่วมชุมนุมทุกรูป เพื่อป้องกันพระปลอมเข้าร่วมชุมนุม เพราะจะทำให้ศาสนาเกิดความเสียหาย

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising