×

มหาวิทยาลัยนเรศวร

19 ธันวาคม 2018

ม.นเรศวร ไฟเขียวให้นิสิตแต่งเครื่องแบบตามเพศสภาพ นักวิชาการชี้ เป็นความก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตขั้นปริญญาตรี โดยกำหนดเครื่องแต่งกายของนิสิตขั้นปริญญาตรีให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สามารถแต่งกายตาม ‘เพศสภาพ’ ได้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นคือตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ลงนามโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระ...
12 กรกฎาคม 2018

ยืนยัน หนังสือให้ทุนการศึกษา 13 หมูป่า จาก ม.นเรศวร เป็นของจริง มาจากเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย

จากกรณีที่โซเชียลมีเดียได้มีการเผยแพร่จดหมายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อขอสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย จำนวน 13 คน ที่ได้รับการกู้ภัยจากเหตุติดในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยมีรายละเอียดระบุใจความสำคัญถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัย ที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับทุกคน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโ...

Close Advertising