×

มรดกโลกทางธรรมชาติ

พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน
16 พฤศจิกายน 2021

ครม. เห็นชอบพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 6 พื้นที่ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดก...
กลุ่มป่าแก่งกระจาน
27 กรกฎาคม 2021

UNESCO ประกาศรับรอง ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

แม้การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 จะยังไม่เสร็จสิ้น แต่รายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่ที่ถูกขึ้นทะเบียนในปีนี้ก็ทยอยเผยออกมาบ้างแล้ว ซึ่ง ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ ที่ประเทศไทยยื่นขอขึ้นทะเบียนถูกพิจารณานั้น ได้รับการบรรจุเข้าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของโลกเป็นที่เรียบร้อย    ยูเนสโกให้เ...
กลุ่มป่าแก่งกระจาน
26 กรกฎาคม 2021

‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแล้ว ท่ามกลางคำถามถึงสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอย

วันนี้ (26 กรกฎาคม) วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า หลายปีที่ประเทศไทยมุ่งมั่นผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานและเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก โดยมีการนำเสนอมาแล้วถึง 3 ครั้ง ใน พ.ศ. 2558, 2559 และ 2562 จนเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 44 ใน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่า...
Great Barrier Reef
23 มิถุนายน 2021

ยูเนสโกระบุ แนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟ ในออสเตรเลียที่เป็นมรดกโลกควรถูกระบุสถานะ ‘ตกอยู่ในอันตราย’ จากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์การยูเนสโกระบุว่า แนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟ แหล่งมรดกโลกทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียที่มีความยาวกว่า 2,300 กิโลเมตร ควรถูกลดระดับสู่รายชื่อแหล่งมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจากความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยยูเนสโกระบุว่าเป้าหมายหลักในการปรับปรุงคุณภาพน้ำยังไม่บรรลุผล ทั้งนี้ จะมีการประชุมเรื่องดังกล่าวก...
Great Barrier Reef
4 กันยายน 2019

เกรตแบร์ริเออร์รีฟ แนวปะการังใหญ่ที่สุดในโลกตกอยู่ในห้วงวิกฤต

ปี 2018 ที่ผ่านมา รัฐบาลออสเตรเลียทุ่มงบประมาณเกือบ 380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.2 หมื่นล้านบาท) พร้อมผลักดันแผนอนุรักษ์แนวปะการัง 2050 เพื่อเร่งฟื้นฟูและปกป้องเกรตแบร์ริเออร์รีฟอย่างจริงจังและยั่งยืน มีความเป็นไปได้ว่าคณะกรรมการจากยูเนสโกอาจพิจารณาให้แนวปะการังแห่งนี้ เป็นมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในภาวะอันตราย (World Heritage Sites in Danger) ในปี...
31 สิงหาคม 2018

มรดกโลกของไทยมีอะไรบ้าง

ยูเนสโก (UNESCO) ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของสหประชาชาติที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาและขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญ โบราณวัตถุ รวมถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ความทรงจำแห่งโลก รวมถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้   ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วทั้งหมด 5 แห่ง โดย ป่...