×

พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

5 เมษายน 2024

พิธาอภิปรายปิดฉากซักฟอก ม.152 แนะ 3 ข้อรัฐบาลเศรษฐา ปรับ ครม.-ทำโรดแมป-ปลุกภาวะผู้นำ ฟังเพื่อตอบสนอง ไม่ใช่ตอบโต้

วันนี้ (5 เมษายน) เวลา 01.19 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) โดยมี พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152    พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปราย...
ซักฟอกรัฐบาล
14 มีนาคม 2024

สภาเคาะวันซักฟอกรัฐบาล 3-4 เม.ย. ถกงบ 67 วาระสอง-สาม 20-21 และ 25 มี.ค.

วานนี้ (13 มีนาคม) การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2567 โดยมี พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ได้มีการสรุปสาระสำคัญคือการพิจารณากำหนดวันเวลาในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2-3 ตั้งแต่วัน...
พรรครวมไทยสร้างชาติ
16 กุมภาพันธ์ 2024

ถามหาความรับผิดชอบ ‘หมออ๋อง’ รวมไทยสร้างชาติ ชี้เป็นต้นเหตุสภาวุ่นวาย หลังให้พูดเกินญัตติ

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์) อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส. ราชบุรี ในฐานะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับการทบทวนมาตรการการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จฯ จนนำไปสู่การตอบโต้ในสภาและออกมาสัมภาษณ์โต้กันไปมาระหว่าง ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กับ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ว่า ...
ชาดา ไทยเศรษฐ์
15 กุมภาพันธ์ 2024

พิเชษฐ์แจงปมปล่อยโรมโชว์ภาพชาดาโยง ศปปส. ชี้ ‘ครม.-วงในรัฐสภา’ ไม่เบลอหน้า ไม่ผิด มีปัญหาคุยข้างนอกได้

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์) พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงกรณีที่ ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งคำถามต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ (14 กุมภาพันธ์) ระหว่างการพิจารณาญัตติเรื่องขบวนเสด็จฯ ที่รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคก้...
8 กุมภาพันธ์ 2024

คมนาคมประกาศกลางสภา ‘ตั๋วร่วม’ เข้า ครม. ภายในเดือนนี้

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ซึ่งมี พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาคนที่ 2 เป็นประธานการประชุมในวาระกระทู้สดถามด้วยวาจา ตอนหนึ่ง ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กทม. พรรคก้าวไกล ถาม สุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงการดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธาร...
พรรคก้าวไกล
8 กุมภาพันธ์ 2024

ก้าวไกลถาม คมนาคมตอบ เปลี่ยนเลขสายรถเมล์ ‘คนคิดไม่ได้นั่ง คนนั่งไม่ได้คิด’

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ซึ่งมี พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาคนที่ 2 เป็นประธานการประชุมในวาระกระทู้สดถามด้วยวาจา ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ถาม สุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงเรื่องระบบขนส่งมวลชน  ...
พรรครวมไทยสร้างชาติ
25 มกราคม 2024

นิรโทษกรรมฉบับรวมไทยสร้างชาติ ยกเหตุผลให้บ้านเมืองเดินต่อ ล้างผิดผู้ชุมนุมการเมือง ยกเว้นคดี ม.112 ทุจริต และฆ่าคนตาย

วันนี้ (25 มกราคม) อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส. ราชบุรี และโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) พร้อมด้วย 14 สส. พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ยื่นร่าง พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขต่อ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมของสภา   อัครเดชกล่าวว่า ต้องขอขอบคุณรองประธานสภาที่มารับร่าง พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคม...
วรรณวิภา ไม้สน
5 มกราคม 2024

วรรณวิภา สส. ก้าวไกล ชี้ ค่าแรงขั้นต่ำเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง-สูตรคำนวณด้อยค่า ถามรัฐบาลถกไตรภาคีรอบหน้ากล้าทุบโต๊ะหรือไม่

วันนี้ (5 มกราคม) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท วันสุดท้าย   วรรณวิภา ไม้สน สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้กล่าวอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำป...
งบประมาณ 2567
22 ธันวาคม 2023

จับตา 3-5 ม.ค. นี้ สภาอภิปรายงบประมาณ 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท

วานนี้ (21 ธันวาคม) ที่ประชุม 4 ฝ่าย ซึ่งมี พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2, ผู้แทนคณะรัฐมนตรี, ผู้แทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล และผู้แทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมหารือกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ...
ภาพข่าวการเมืองแห่งปี 2566
18 ธันวาคม 2023

66 ภาพข่าวการเมืองแห่งปี 2566 ผ่านชัตเตอร์ช่างภาพ THE STANDARD

ตลอดปี 2566 การเมืองไทยยังคงร้อนแรง เริ่มต้นปีด้วยการเข้าสู่โหมดหาเสียง ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปรอบใหม่ หลัง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ประกาศยุบสภา และจัดให้มีการกาบัตรในเดือนพฤษภาคม เป็นศึกเลือกตั้งที่สร้างเซอร์ไพรส์ทางการเมือง เมื่อพรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่คว้าชัยอันดับ 1 ได้สำเร็จ หลังสู้กันอย่างดุเดือดกับพรรคเพื่อไท...

Close Advertising