×

พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

30 พฤศจิกายน 2018

ล่องเรือตามรอยศิลปะเรือไทย ย้อนประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

‘แม่น้ำเจ้าพระยา’ คือแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนริมน้ำมานานนับแต่อดีต หลายพื้นที่กลายเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ท่าเรือสาทร ที่เชื่อมการเดินทางของผู้คนจากรถไฟฟ้าไปยังโรงแรม คอมมูนิตี้มอลล์ และห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในย่านริมน้ำ   ล่องเรือทวนกระแสน้ำขึ้นมาทางทิศเหนือ สองฟากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา เต็มไปด้วยเรื่องราวของปร...
13 พฤศจิกายน 2017

ทัพเรือโชว์ปืนใหญ่โบราณอายุกว่า 200 ปี พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชม

     พลเรือตรี กิตติพงษ์ เรืองเดช ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ นำสื่อมวลชนชมปืนใหญ่โบราณที่ขุดได้ในพื้นที่อู่ทหารเรือธนบุรีจำนวน 12 กระบอก คาดอายุกว่า 200 ปี ซึ่งปืนใหญ่ดังกล่าวถูกนำมาวางไว้ที่พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 8 กระบอก          โดยทางกองทัพเรือได้ขุดพ...
4 ตุลาคม 2017

ตราตรึงไว้ในความทรงจำ 6 พิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ที่ไปได้ง่ายรอบกรุง

นับว่าเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทยที่เคยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ทั้งยังทรงธำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกรอย่างยิ่งยวด ความเรียบง่ายภายใต้ ‘ความพอเพียง’ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแสดงให้เห็นผ่านพระจริยวัตรต่างๆ ซึ่งเราล้วนสามารถนำไปยึดถือเป็นหลักปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริง นั่นยังไม่รวมถึ...

Close Advertising