×

พายุฤดูร้อน

พายุฤดูร้อน
2 มีนาคม 2024

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนพายุฤดูร้อนฉบับที่ 4 มีผลถึง 3 มี.ค. ระวังฝนฟ้าคะนอง-ลูกเห็บตกบางแห่ง

วันนี้ (2 มีนาคม) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือน เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 4 (48/2567) มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567 ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้    ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไท...
พายุฤดูร้อน
1 มีนาคม 2024

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนฉบับที่ 2 ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง มีผลถึง 3 มี.ค.

วันนี้ (1 มีนาคม) กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่อง พายุฤดูร้อน บริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 2 (46/2567) มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567 ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเล...
23 กุมภาพันธ์ 2024

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนพายุฤดูร้อน 24-26 ก.พ. ภาคเหนือ-อีสาน-กลาง ฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลูกเห็บตกบางแห่ง

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์) กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่ 2 (37/2567) มีผลกระทบในช่วงวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่    ประกอบกับลมใต้แ...
6 พฤษภาคม 2023

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนไทยตอนบนระวังพายุฤดูร้อน ฟ้าผ่า ลมกระโชก ลูกเห็บตกช่วง 8-10 พ.ค.

วันนี้ (6 พฤษภาคม) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (130/2566) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ระบุว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่   ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพาย...
พายุฤดูร้อน
30 เมษายน 2023

กรมอุตุฯ ประกาศพายุฤดูร้อนมีผลถึง 1 พ.ค. เตือนระวังฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บตก

วันนี้ (30 เมษายน) กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่ 6 (126/2566) มีผลกระทบถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ระบุว่า ในช่วงวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น    โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาช...
พายุฤดูร้อน
23 เมษายน 2023

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนพายุฤดูร้อน 23-26 เม.ย. ระวังฝนฟ้าคะนอง-ลูกเห็บตก

วันนี้ (23 เมษายน) กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 3 (113/2566) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 23-26 เมษายน 2566 โดยระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น&n...
พายุฤดูร้อน
15 เมษายน 2023

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนพายุฤดูร้อนช่วง 15-16 เม.ย. นี้ ระวังฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บตกบางพื้นที่

วันนี้ (15 เมษายน) กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 6 (107/2566) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 15-16 เมษายน 2566 ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว    คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและทะเลจีนใต้ในวันนี้ ส่งผลให้ลมใ...
ดัชนีความร้อน
6 เมษายน 2023

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนพายุฤดูร้อนช่วง 6-9 เม.ย. เริ่มที่อีสาน คาดดัชนีความร้อนเขตบางนา สูง 50.2 องศาเซลเซียส

วันนี้ (6 เมษายน) กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 4 (94/2566) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 6-9 เมษายน 2566 ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคล...
พายุฤดูร้อน
28 มีนาคม 2023

กรมอุตุฯ เตือนพายุฤดูร้อน ระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก กรุงเทพฯ มีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่

วันนี้ (28 มีนาคม) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 8 (87/2566) มีผลกระทบถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566 ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้ว    ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าว...
พายุฤดูร้อน
27 มีนาคม 2023

กรมอุตุฯ เตือนพายุฤดูร้อน 27-29 มี.ค. ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก เริ่มที่อีสาน

วันนี้ (27 มีนาคม) กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 6 (85/2566) มีผลกระทบในช่วงวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึง สปป.ลาว และทะเลจีนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะต่อไป    ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันอ...

Close Advertising