×

พัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์

10 เมษายน 2018

ไทยใช้หุ่นยนต์อันดับ 10 โลก แบงก์ชาติเตือนแรงงานกว่าครึ่งเสี่ยงตกงานในปี 2028

แบงก์ชาติเตือนแรงงานต้องปรับตัว เรียนรู้เทคโนโลยี พัฒนาทักษะ ภาคการเกษตรเสี่ยงถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์มากที่สุด   ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานการศึกษาผลกระทบของหุ่นยนต์ต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของไทยในหัวข้อ ‘หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม: กระแสใหม่ที่แรงงานต้องกังวลจริงหรือ?’ โดย พัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ และ นันทนิตย์ ทองศรี โดยพบว่าภาคธุรกิจของไทยใ...

Close Advertising