×

พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร

14 ตุลาคม 2017

รัชกาลที่ 9 กับ 14 ตุลาคม 2516 บันทึกความทรงจำของ พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร

     พ.ศ. 2560 ครบรอบ 44 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งมีพิธีรำลึกถึงวีรชนคนเดือนตุลาที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา บริเวณแยกคอกวัวทุกปี      แต่ปีนี้พิเศษตรงที่เป็นครั้งแรกที่ พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร ซึ่งในเวลานั้นทำหน้าที่สำคัญในการติดต่อประสานเจรจากับผู้นำนิสิตนักศึกษา และเป็นผู้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรม...

Close Advertising