×

พระสงฆ์

31 มกราคม 2019

บิณฑบาตในฝุ่นจิ๋ว

พระสงฆ์สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเดินบิณฑบาตบริเวณย่านศาลาแดง ถนนสีลม โดยพระสงฆ์กล่าวว่า เริ่มใส่หน้ากากวันนี้เป็นวันแรกเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพเบื้องต้น หลังจากที่ตนเองมีอาการไอตลอดเวลา ในส่วนของพระที่วัดเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นหลังจากที่มีข่าวเรื่องค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน อีกทั้งญาติโยมเริ่มมีการถวายหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองกันมากขึ้น ขณะที่วันนี...

Close Advertising