×
422362

พระสงฆ์

‘คิ้วพระ’ คิ้วพระมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการเมือง
18 พฤศจิกายน 2020

การเมืองเรื่อง ‘คิ้วพระ’ คิ้วพระมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการเมือง

ในช่วงที่เกิดบรรยากาศการชุมนุมเรียกร้องการปฏิรูปสังคมไทย จะเห็นว่ามีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งออกมาร่วมเรียกร้องกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยเช่นกัน และจะเห็นได้ว่าปรากฏภาพป้ายข้อความข้อเรียกร้องของพระสงฆ์อยู่ป้ายหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเป็นป้ายที่น่าสนใจอย่างยิ่ง   ‘เอาคิ้วเราคืนมา’ คงเป็นป้ายประท้วงของกลุ่มพระสงฆ์ที่ออกมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใ...
14 พฤศจิกายน 2020

ชมคลิป: เปิดข้อเรียกร้องคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่

เปิดข้อเรียกร้องคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่...
พระ
11 พฤศจิกายน 2020

มหาเถรสมาคมมีมติห้ามพระ-เณรยุ่งเกี่ยวกิจกรรมทางการเมือง ฝ่าฝืนให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการตามกฎ

วันนี้ (11 พฤศจิกายน) ณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเร่งด่วนให้ทำหนังสือแจ้งไปยังวัดทั่วประเทศ ห้ามพระภิกษุและสามเณรยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง หากฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการทันทีตามกฎมหาเถรสมาคม   สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเข้าไปร่ว...
8 สิงหาคม 2020

จะเป็นอย่างไร เมื่อพระญี่ปุ่นเผยแผ่ศาสนาพุทธผ่านบีตบ็อกซ์

จะเป็นอย่างไร เมื่อพระญี่ปุ่นเผยแผ่ศาสนาพุทธผ่านบีตบ็อกซ์ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ของศาสนา ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในญี่ปุ่นมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสำหรับคนที่ตายแล้วเท่านั้น โดยโยเก็ตสึ อะซากาสะ ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่ค้นพบแนวทาง ที่จะทำให้ตัวเขายังคงได้ทำในสิ่งที่รักและเชื่อมั่นต่อไปได้ แม้จะยังต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบ...
15 เมษายน 2020

ชมคลิป พระสงฆ์-สามเณรไทย ปรับตัวเรียนพระธรรมสู้โควิด-19

วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้คนไทยได้เห็นการปรับตัวจากหลายองค์กร เพื่อให้การดำเนินชีวิตสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ ไม่เว้นแม้แต่วัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นต้องปรับตัวในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ   THE STANDARD สนทนากับ พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถึงการปรับตัวในการปฏิบัติศาสนกิจ และกา...
14 เมษายน 2020

เมื่อวัดยังต้องมีวัตรปฏิบัติ พระสงฆ์-สามเณรไทยขอปรับตัวเรียนหนังสือสู้โควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินชีวิตในหลายภาคส่วนต้องหยุดชะงัก ขณะเดียวกันวิกฤตครั้งนี้คนไทยก็ได้เห็นการปรับตัวจากหลายองค์กรเพื่อให้การดำเนินชีวิตสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ อย่างน้อยๆ ก็เพื่อให้ชีวิตและภาระหน้าที่ไม่สะดุดตามไปด้วย   วัดในพระพุทธศาสนาก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ แต่ที่วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ยังคง...
30 มีนาคม 2020

ชมคลิป พระสงฆ์ไทยปรับตัวรับมือโควิด-19 ศึกษาจาก YouTube ทำ Face Shield สวมออกบิณฑบาต

พระลูกวัดมัชฌันติการาม ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับสังคม โดยการสวม Face Shield และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หลังหยิบของจากญาติโยมที่มาใส่บาตร ทุกครั้งที่ต้องออกบิณฑบาตช่วงเช้าของทุกวัน    สำหรับการจัดทำ Face Shield ได้ศึกษาการทำจาก YouTube ซึ่งต้นทุนการผลิตต่อชิ้นอยู่ในราคาไม่เกิน 20 บาท โดยเริ่มทำให้พระในวัดได้ใช้เป็นบางส่วน เพื่อป้องกันก...
พระสงฆ์ไทยปรับรับมือโควิด-19
30 มีนาคม 2020

พระสงฆ์ไทยปรับรับมือโควิด-19 สวม Face Shield ออกบิณฑบาต ศึกษาจาก YouTube ทำใช้เอง

วันนี้ (30 มีนาคม) ช่วงเวลาที่ผู้คนในสังคมต้องปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด Work from Home ถูกนำมาใช้ในระบบการทำงาน เช่นเดียวกับ Social Distancing เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ   พระภิกษุถือเป็นอีกกลุ่มบุคคลในสังคมที่ได้รับผลกระทบในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องใกล้ชิดกับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นกา...
20 มีนาคม 2020

พระสงฆ์ไทยในยุคโควิด-19 ออกบิณฑบาตคาดหน้ากากอนามัย ที่ญาติโยมพร้อมใจจัดถวาย

เช้าวันนี้ (20 มีนาคม) ที่ย่านบางลำพูและบริเวณโดยรอบ พุทธศาสนิกชนต่างมารอใส่บาตรตั้งแต่เช้า โดยมีพระสงฆ์จากวัดใกล้เคียงออกบิณฑบาต ท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พระสงฆ์ต้องปรับตัวในการทำกิจของสงฆ์ตามพระวินัยนี้ด้วยการสวมคาดหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัย   โดยหน้ากากอนามัยที่พระสงฆ์ใช้นั้นได้มาจากการถวายจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธ...
31 มกราคม 2019

บิณฑบาตในฝุ่นจิ๋ว

พระสงฆ์สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเดินบิณฑบาตบริเวณย่านศาลาแดง ถนนสีลม โดยพระสงฆ์กล่าวว่า เริ่มใส่หน้ากากวันนี้เป็นวันแรกเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพเบื้องต้น หลังจากที่ตนเองมีอาการไอตลอดเวลา ในส่วนของพระที่วัดเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นหลังจากที่มีข่าวเรื่องค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน อีกทั้งญาติโยมเริ่มมีการถวายหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองกันมากขึ้น ขณะที่วันนี...