×

ชมคลิป พระสงฆ์ไทยปรับตัวรับมือโควิด-19 ศึกษาจาก YouTube ทำ Face Shield สวมออกบิณฑบาต

30.03.2020
  • LOADING...

พระลูกวัดมัชฌันติการาม ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับสังคม โดยการสวม Face Shield และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หลังหยิบของจากญาติโยมที่มาใส่บาตร ทุกครั้งที่ต้องออกบิณฑบาตช่วงเช้าของทุกวัน 

 

สำหรับการจัดทำ Face Shield ได้ศึกษาการทำจาก YouTube ซึ่งต้นทุนการผลิตต่อชิ้นอยู่ในราคาไม่เกิน 20 บาท โดยเริ่มทำให้พระในวัดได้ใช้เป็นบางส่วน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อให้ผู้อื่นต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories