×

พระศิวะสำริด

พระศิวะสำริด-ประติมากรรมสตรี
17 ธันวาคม 2023

พิพิธภัณฑ์สหรัฐฯ เตรียมส่งคืน 2 โบราณวัตถุ ‘พระศิวะสำริด-ประติมากรรมสตรี’ อายุศตวรรษที่ 16 กลับไทย

วันนี้ (17 ธันวาคม) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า พนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานเรื่อง แมกซ์ ฮอลเลน ผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปเมโทรโพลิแทน (The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET) สหรัฐอเมริกา มอบหมายให้ จอห์น กาย ภัณฑารักษ์แผนกเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้แทน...

X
Close Advertising