×

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4 พฤษภาคม 2019

4 พ.ค. 2562 – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 หมายกำหนดการประกอบด้วย   เวลา 10.09-12.00 น. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉ...
4 พฤษภาคม 2019

เชิญปืนใหญ่โบราณอายุกว่า 150 ปี ยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีการประกอบพระราชพิธีสำคัญ 3 สิ่ง ตามโบราณราชประเพณี ได้แก่ การสรงพระมุรธาภิเษก, ทรงรับน้ำอภิเษก และทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง   และในระหว่างพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนั้น ได้จัดให้มีกองเกียรติยศถวายความเคารพ ทหารปืนใหญ่ ยิงปืนมหาฤกษ์ มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค กระบอกละ 10...
ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4 พฤษภาคม 2019

Live: การเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล และการประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก การถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

'พระราชพิธีบรมราชาภิเษก' วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒   การเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล และการประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก การถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4 พฤษภาคม 2019

เครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสาลงพื้นที่ทำความดี เก็บภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

4 พฤษภาคม วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถึงอากาศในช่วงเช้าวันเสาร์นี้จะร้อนระอุและแผดเผา แต่น้องๆ เด็กนักเรียนเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสาจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมายังพื้นที่โดยรอบพระบรมหาราชวังจะตื่นตัวกันมากเป็นพิเศษ     สุรกานต์ ดะห์ลัน ครูที่ปรึกษาเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา (โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์) บอกกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าว TH...
royal coronation ceremony
4 พฤษภาคม 2019

สถาปนา สมเด็จพระราชินีสุทิดา ให้ดำรงราชฐานันดรศักดิ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์เป็น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้ว     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จสู่หน้าพระที่นั่งภัทรบิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม และพระราชทานพระสุ...
4 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ดับเทียนชัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสด็จขึ้นพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร   สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ดับเทียนชัย พระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญคาถาดับเทียนชัย ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 80 รูป ในการพระราชพิธีนี้ ทรงห...
พระปฐมบรมราชโองการ
4 พฤษภาคม 2019

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระปฐมบรมราชโองการ พระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย

    เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายอนุษฏุภศิวมนตร์ จบแล้ว พราหมณ์เป่าสังข์ และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย   ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระรา...
บรมราชาภิเษก
4 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ เบญจราชกกุธภัณฑ์อันเป็นเครื่องหมายแห่งพระราชา

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ กล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาสจบแล้ว เจ้าพนักงานเชิญเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศจากพระแท่นมณฑลมีพระสุพรรณบัฏ พระปรมาภิไธย เบญจราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธมามอบให้     พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับแล้ว...
4 พฤษภาคม 2019

ยิงสลุตปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 101 นัด เมื่อทรงสรงสหัสธารา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมาน เข้ายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ มีริ้วขบวนนำและตามเสด็จ จากพระที่นั่งไพศาลทักษิณไปยังชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงจุดธูปเงินเทียนทองสังเวยเทวดากลางหาว แล้วเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานประทับเหนือตั่งอุทุมพรราชอาสน์ แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพาเพื่อสรงพระมุรธาภิเษก โหรหลวงลั่นฆ้องชัย   ทหารกองเกียรติยศ...
royal coronation ceremony
4 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเศวตพัสตร์ แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพาเพื่อสรงพระมุรธาภิเษก จากสหัสธารา

เวลา  09.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แต...