×

ประชาชนชื่นชมการฝึกซ้อมบินโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ

โดย THE STANDARD TEAM
04.05.2019
 • LOADING...

ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวงชื่นชมภาพความสวยงามของการฝึกซ้อมบินโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะทำการแสดงจริงในช่วงค่ำวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคมนี้

 

ทั้งนี้โดรนทั้งหมดสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นเองโดยฝีมือคนไทย จำนวนรวมทั้งสิ้น 300 ลำ โดยแบ่งการขึ้นบินเป็น 2 ชุด ชุดใหญ่ จำนวน 167 ลำ และชุดเล็ก จำนวน 68 ลำ

 

สำหรับโดรนชุดใหญ่ จำนวน 167 ลำ ใช้เวลาในการบิน 8.16 นาที โดยจะบินเป็นรูปร่างต่างๆ จำนวน 7 แบบ ได้แก่

 1. รูปแผนที่ประเทศไทย
 2. รูปธงชาติไทย
 3. อักษรคำว่า ‘ราชวงศ์จักรี’
 4. เลข 10 ไทย
 5. พระปรมาภิไธยย่อ วปร
 6. พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10
 7. อักษรคำว่า ‘ทรงพระเจริญ’

 

ส่วนโดรนชุดเล็ก จำนวน 68 ลำ ใช้เวลา 7.03 นาที โดยจะบินเป็นรูปร่างต่างๆ 3 แบบคือ

 1. รูปแผนที่ประเทศไทย
 2. รูปช้าง
 3. รูปดอกราชพฤกษ์

 

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising